Den sosiologiske offentlighet

Generalforsamling i Norsk sosiologforening

Storefjell hotell på Golsfjellet

Alle medlemmer oppfordres til å møte opp. Lokalavdelinger skal være representert. I tillegg møter arbeidsutvalget og landsstyret. Dagsorden: 1)Konstituering og navneopprop 2) Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen 3) Godkjenning av innkalling og dagsorden 4) Godkjenning av årsmelding 5) Godkjenning av regnskap 2022 og budsjett for 2023 6) Valg av […]

Hva skal et opptakssystem løse?

Domus Bibliotheca

Prinsipper og avveiinger. Hvert år søker over hundre tusen seg til høyere utdanning. Opptaksystemet skal bestemme hvem som får plass hvor. Målet er at alle skal ha like muligheter til å ta høyere utdanning, at valg av utdanning skal styres av evner og ønsker og at vi får dekket kompetansebehovene i arbeidslivet. Men hvilke problemer […]

Livepodd: Kan demokrati læres?

Domus Bibliotheca

... Eller er vi naive i vår tro på at utdanning kan dempe de anti-demokratiske kreftene i samfunnet? Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. En rekke aktører tilbyr opplegg som skal utfylle […]

Potensiale og fallgruver med puggedop

Sofus Bugges Hus, UiO

Flertallet av studenter drikker kaffe eller energidrikker for å holde ut lenger på lesesalen. Men noen studenter velger også å bruke andre lege- eller rusmidler, som ADHD-medisiner, for å prestere bedre. Er det egentlig noe forskjell mellom å bruke ADHD-medisiner og koffein? Hvor farlig er det å bruke studiedop? Hva er potensiale og fallgruvene med […]

Hvordan gjøre samtykke sexy i klasserommet? (Panelsamtale og filmvisning)

Vega Scene Hausmannsgate 28,Oslo

Den 20.april fra kl. 18-19.45 inviterer Sex og Politikk til arrangement i Salongen på Vega scene (Hausmanns gate 28, 0182, Oslo). Sammen med en rekke fagpersoner skal vi prøve å besvare spørsmålet "hvordan kan vi gjøre samtykke sexy i klasserommet?". Program: Del 1 (50 min): Samtale med Boys Against Sexual Harassment (Base H), Renas Muhialdin […]

Omsorgskrise

Amalies hage Strømgaten 6,Bergen

Da NRK slapp brennpunktdokumentaren «Omsorg bak lukkede dører» i januar, satte de eldreomsorgen under lupen, og avslørte at ikke alt var fryd og gammen. En av tingene som kommer fram er at eldreomsorgen i stadig større grad foregår i hjemmene til de eldre, og at sykehjemmene får stadig færre plasser. Dokumentaren viser det man kan […]

Maskiner som tenker

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

Kunstig intelligens - om hvordan vi kan lykkes og hva som kan gå galt! ChatGPT og andre «smarte» søkemotorer har blitt populære på rekordtid. Hvor raskt går utviklingen av kunstig intelligens? Hva er maskinlæring godt for? Og hva (om noe) bør gjøre oss urolige? Inga Strümke forsker på kunstig intelligens og er aktuell med boken […]

3 timer med Bernt Hagtvet om Hitlers vei til makten

Domus Bibliotheca

NOBEL PEACE TALKS: Nobels Fredssenter og Civita inviterer til samtale for å høre mer om hvordan Hitler kom til makten, hvordan det tyske demokratiet falt og ble til et diktatur. Arrangementet vil være på norsk. Sikre deg billetter her: https://ticket.nobelpeacecenter.org/.../3-timer-med.../ I januar 1933 overtok Adolf Hitler som rikskansler i Tyskland, og startet umiddelbart sin demontering […]

Avlyst Mot til å ytre seg. Lansering og paneldebatt

Byens Tak Youngstorget 2A,Oslo

Vi snakker stadig mer om ytringsfrihet og formidling, både generelt i samfunnet vårt og i akademia spesielt. Men både ytringsfrihet og formidlingsevne henger tett sammen med et annet tema vi ikke snakker like mye om, nemlig ytringsmot. Hva slags forutsetninger må ligge til grunn for at for eksempel akademikere skal kunne delta i de store […]

1. mai i Oslo 2023

Youngstorget Oslo

Vi starter opp på Youngstorget kl. 11.20 med appeller, sang og musikk! Fullt program kommer i starten av neste uke. 1. mai-toget går fra torget kl. 12.50. Dette er hovedparolene: • Fortsatt kamp mot forskjells-Oslo – stem rødgrønt • Velferd, ikke straff – skrot arbeidslinja • Forsvar streikeretten • Styrk statsansatteloven og offentlig sektor • […]

Likestillings- og mangfoldsutvalget presenterer sin NOU

Kulturhuset Youngs gate 6,Oslo

2. mai kl. 10.00 – 12.00 på Kulturhuset overleverer Likestillings- og mangfoldsutvalget sin utredning "På høy tid – realisering av funksjonshindredes rettigheter" til kultur- og likestillingsminister Anette Trettebergstuen. Sveinung Legard ved Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet og Audun Gleinsvik fra Proba samfunnsanalyse vil lansere rapporten «Samfunnsøkonomiske gevinster ved økt sysselsetting av personer med funksjonsnedsettelse – en oppdatert […]

Hvordan øke valgdeltakelsen blant innvandrere?

Kulturhuset Youngs gate 6,Oslo

Hvordan øke valgdeltakelsen blant personer med innvandrerbakgrunn? Norge har laveste valgdeltakelsen i Skandinavia. Unge og personer med innvandrerbakgrunn stemmer sjeldnere enn andre. Det er tydelige sosiale forskjeller i deltakelse, tillit, og i tro på at det er mulig å påvirke politikken. Dette er det andre arrangementet i serien om valgdeltakelse. Ved forrige arrangement diskuterte vi […]

Mann nok? Panelsamtale med Mannsutvalget

Sentralen Øvre Slottsgate 3,Oslo

Menn kan være mann på mange ulike måter. Likevel kan noen få høre at de ikke er «mann nok». Mannsutvalget inviterer til en samtale mellom sju av utvalgsmedlemmene, om hva det vil si å være mann – og hvorfor dette er viktig å snakke om. Panelet består av: - Adam Schjølberg, komiker (ordstyrer) - Claus […]

Eilerts salong: Blir vi overflødige? En samtale om kunstig intelligens og utdanning

Kristiansand: Teateret ‍Kongens gate 2,Kristiansand

De siste månedene har ChatGPT blitt en snakkis på flere samfunnsområder. Vi hører om alt fra KI som skriver studentoppgaver som sensorer ikke klarer å avsløre, til roboter som får «følelser» og prøver å overbevise deg om at du skal forlate din partner. Samtidig er det mange som mener dette er et fantastisk verktøy. Så […]

Lansering av Ung i Oslo 2023

Våren 2023 har mer enn 41 000 barn og unge svart på Ung i Oslo-undersøkelsen, fra 5.trinn til og med videregående skole. Dette er Oslo sin Ungdata-undersøkelse. Velferdsforskningsinstituttet NOVA, ved OsloMet, har på oppdrag fra Oslo kommune gjennomført undersøkelsen. Byrådsavdeling for arbeid, integrering og sosiale tjenester og Kompetansesenter rus Oslo, Velferdsetaten, inviterer til lansering av […]

MANIFESTFROKOST: Har alle helse til å jobbe lenger?

Kulturhuset Youngs gate 6,Oslo

HJERTELIG VELKOMMEN TIL FROKOSTMØTE MED MANIFEST TANKESMIE! Alle skal jobbe lenger og avgangsalderen skal øke med gjennomsnittlig levealder. Det foreslår Pensjonsutvalget som ble oppnevnt av regjeringa Solberg. Men alle lever ikke like lenge: En sivilingeniør lever gjennomsnittlig til fylte 86,7 år, mens en ufaglært renholder lever til fylte 79,83 år. Alle klarer heller ikke å […]

De glemte lovbryterne

Domus Juridica Kristian Augusts gate 17,Oslo

I Norge utgjør kvinner kun seks prosent av alle innsatte. Likevel topper kvinner tallene over selvmordsforsøk, døgn i sikkerhetscelle, bruk av sikkerhetsseng og isolasjon i fengsel. Fengslene kvinner soner i er gamle, utslitte og uegnede for moderne kriminalomsorg. Situasjonen er alvorlig. De fleste er enige om at soningsforholdene for kvinner må forbedres, men lite har […]

Norden – hva nå?

Universitetets Aula Karl Johans gate 47,Oslo

De siste årene har bydd på store omveltninger. Pandemi, krig, energikrise samt klima- og naturkrise. Hva gjør dette med Norden, og hvor går veien videre? Velkommen til åpningsarrangementet for UiO:Nordens store avslutningskonferanse! I dette åpne arrangementet i Universitetets aula byr vi på spennende perspektiver på hva Norden er, og hvilken rolle Norden kan spille fremover. […]

Book launch: Populism and Science in Europe

Universitetsbiblioteket i Stavanger Universitetet i Stavanger,Stavanger

Populism is the object of a burgeoning literature: scholars debate over the definition of populism and the best way to approach its study; studies explore regional differences in populism and populist politics and policies, also analyzing their cultural and economic consequences; research investigated the socio-demographic characteristics of the supporters of populist movements and political parties; […]

Boklansering – Migrasjon og mobilitet i norsk sammenheng

Sosiologisk Poliklinikk Kjøpmannsgata 10,Trondheim

Vi markerer lanseringen av boken "Migrasjon og mobilitet – handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng" Dørene åpner kl. 19, det blir servert velkomstdrikk. Åpen bar. Velkommen, ved forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, Ann Kristin Gresaker Bokredaktørene Mariann Villa, Erik T. Valestrand og Johan Fredrik Rye om arbeidet med boken Kapittelforfatterne Linda Dyrlid, Turid Sætermo […]

Årets viktigste fagdag om diskriminering i arbeidslivet

Oslo Rådhus

Visste du at over 60% av innbyggere i Oslo opplever å bli diskriminert i møte med Oslo Kommune? DETTE ønsker vi å se nærmere på! Oslo er et mangfoldig og flerkulturell by for alle. I 2022 var i overkant av hver tredje person i Oslo flerkulturell (33,8%). Kifo rapport fra 2022 viser at rasisme og […]

Panelsamtale: Hvordan påvirker familiefattigdom unges fritid – og hva kan vi gjøre?

Kulturhuset Youngs gate 6,Oslo

Familiefattigdom er et stort samfunnsproblem. I Oslo vokser 17.2% av alle barn opp i en familie med lite penger. Dette er høyere enn landsgjennomsnittet. Å vokse opp i en familie med vedvarende lavinntekt har store konsekvenser for barn. Hvordan påvirker egentlig lav inntekt i familien barn og unges mulighet til å ha en fritid? Redd […]

Integrating Genetics and Social Sciences Conference

Domus Academica Auditorium 6,Oslo

Extraordinary advances in human genetics have taken place since the completion of the Human Genome Project in 2003. But much of this new knowledge on how our DNA shapes us has neglected to consider the social context. Likewise, social science research often ignores the role of genetics. This conference features interdisciplinary research that gets to […]

Aktører og strukturer bak utformingen av Russlands nye statsideologi

NUPI C.J. Hambros plass 2D, 0164,Oslo

Hvordan har krigen påvirket Kremls tenkning rundt en ny statsideologi? I dette seminaret ser professor Marlene Laruelle nærmere på Kremls nye mekanismer for indoktrinering og de nye navnene som har dukket opp som nøkkelaktører i det ideologiske «verkstedet». MELD DEG PÅ HER! Siden starten på Russlands fullskala krig mot Ukraina 24. februar 2022, har presidentadministrasjonen […]

Call for foredragsholdere og sesjonsledere – Vinterseminaret 2024

Vinterseminaret 2024

Kunne du tenke deg å holde et foredrag eller lede en gruppesesjon under vinterseminaret 2024? Vi søker etter forskere og akademikere som ønsker å dele sine funn, ideer og perspektiver med et bredt publikum. Dette er en unik mulighet til å presentere ditt arbeid for kolleger fra forskjellige institusjoner og land, og bidra til fagfeltets […]

Forskningsfrokost: Ungt utenforskap

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

100 000 unge, som står utenfor arbeidslivet, risikerer mange år med utenforskap. Hva skjer underveis i skoleløpet som gjør at de ikke mestrer skolen? Norge mangler arbeidskraft, men hvorfor åpner arbeidslivet ikke dørene for disse? Ulikhetene i Norge øker, hvordan blir barnas framtid påvirket av foreldrenes situasjon? Ikke hele fasiten på utenforskapet, men mange av […]

Fagdag – Digitalisering, kultur og samfunn

OsloMet Pilestredet 46,Oslo

Forskningssenter for digitalisering av offentlige tjenester og sosialt medborgerskap (CEDIC) inviterer til en samfunnsvitenskapelig fagdag om digitalisering og teknologi! Det er mange spennende prosjekter om digitalisering og teknologi i et samfunnsvitenskapelig perspektiv ved OsloMet. Denne dagen får vi anledning til å bli kjent med forskere fra alle instituttene ved Fakultet for samfunnsvitenskap, alle forskningsinstituttene ved […]

Semesterstart sosiologi (Trondheim)

Sosiologisk Poliklinikk Kjøpmannsgata 10,Trondheim

Trøndersosiologene, Socius Extremus og Sosiologisk Poliklinikk inviterer nye og gamle studenter og sosiologer til semesterstart. Denne kvelden kan du møte studenter på ulike trinn, og bli kjent med sosiologmiljøet i Trondheim. Her får du vite hvem Trøndersosiologene er, hva Sosiologisk Poliklinikk driver med og hvordan Socius skaper studentmiljøet. Ta med fadderbarna, medstudenter, medkollega til en kveld […]

Paneldebatt: Revolusjon eller restriksjon – Hvordan påvirker ChatGPT høyere utdanning?

Studenthuset Vestfold Raveien 201,Borre,Horten,Norge

Det er snart ett år siden ChatGPT ble lansert, og siden den gang har debatten gått høyt om hva ChatGPT egentlig er og hvordan høyere utdanning bør respondere. ChatGPT og annen generativ kunstig intelligens (KI) har blitt omtalt som alt fra revolusjon til sivilisatorisk trussel, og fremdeles er det mye vi ikke vet om hvordan […]

50,-

Kulturnatt: Musikalsk debattkveld

Sosiologisk Poliklinikk Kjøpmannsgata 10,Trondheim

Velkommen til en musikalsk debattkveld på Sosiologisk Poliklinikk fylt med konserter, paneldiskusjoner, åpen bar og bøker & bingo! PROGRAM 18:00-18:15 Musikalsk aperitif: Henrik & Øystein 18:20-19:00 Panel 1: Travle tider, mindre penger - studenter og frivillig innsats 19:05-19:20 Flere musikalske perler: Henrik & Øystein 19:20-19:40 Slampoetisk mellomspill: Sadiiq 19:40-20:20 Panel 2: Fra medvirkning til påvirkning […]

Er nordmenn for naive? Saklig søndag med Eva Joly og Nina Witoszek

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

Sosial tillit er nøkkelen til, ja selve suksessformelen for, velfungerende og harmoniske samfunn som det norske, hevder både forskere og politikere. Men kan det bli for mye tillit i et samfunn? Kan tilliten gjøre oss sløve og naive? Legger nordmenns store, nesten grenseløse tillit til myndigheter og statlige institusjoner veien åpen for korrupsjon, maktmisbruk og […]

Sosiologifestival 2023

Hold av dato for årets Sosiologifestival! For dere som kjenner opplegget er det bare å glede seg til de faste programinnslagene som Pecha Kucha bachelor, sofaprat med sosiologer i arbeid, sofaprat med sosiologisk ferskvare (master og stipendiater), quiz og musikk. Festivalen er et samarbeid mellom Institutt for sosiologi og statsvitenskap, Trøndersosiologene, linjeforeningen Socius Extremus og […]

Forbudte bøker: Karikaturer og kulturkamp ved Erle Marie Sørheim

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

Overalt der det finnes tegneserier og karikatur, finnes det en historie av forbud og sensur. Tegneserier skildrer de seksuelle, politiske, religiøse og sosiale spørsmål som preger vår samtid, spørsmål som ofte møtes med hardt politisk press. Karikaturstriden rundt Jyllands-Posten satte en eldgammel form for politisk skrift på kartet igjen, med stadig ny aktualitet. Samtidig er […]

Vi trenger å høre til. #lagplass

Scene HumSam, Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39

Fra venstre: Naida Ansar (foto: Lars Petter Pettersen/Cappelen Damm), Morten Thoresen (foto: Helen Mariussen/NRK), Laiba Khan (foto: UiO), Aud Valborg Tønnessen (foto:UiO). Opplevelsen av å høre til er fundamental for oss mennesker – å bli sett, anerkjent og respektert i et fellesskap av andre like. Samtidig fører det med seg mye press om å passe […]

Hva kan den moderne mannsrollen inneholde? Panelsamtale om positiv maskulinitet

Scene HumSam, Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39

Fra venstre: Arne Johan Vetlesen (foto: UiO), Sadik Qaka (foto: UiO), Eirik Sommerstad (foto: privat) Mange unge menn opplever at det er vanskelig å finne en mannsrolle å passe inn i, og som gir mening i dag. Uttrykket "toxic masculinity" er mye brukt for å vise til negative sider ved mannskultur og maskulinitet. Hva er […]

Undergraves tilliten til demokratiet?

Litteraturhuset, Skram (2. et) Wergelandsveien 29,Oslo

Først kom triksing med reiseregninger, så kom pendlerboligene og gutterommet. I løpet av sommeren fikk regjeringen fire ulike habilitetsskandaler, og nå preges offentligheten av Solberg-saken. Når skades selve tilliten til de folkevalgte og det demokratiske systemet? De siste ukene har både stortingsrepresentanter og kommentatorer spurt om det finnes en politisk elite som er hevet over […]

Ut av Akademia 2023: Fruktbarhet – hvorfor faller den, og er det et problem?

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

HVORFOR SÅ FÅ BARN? Hvorfor er fruktbarheten i Norge historisk lav? Før 2010 var fruktbarheten stabil og relativt høy, så hvorfor har den falt siden da? Det er er årets Ut av Akademia skal besvare. Hva har skjedd? Hvilke samfunnsforhold kan forklare fruktbarhetsfallet? Hvorfor vil vi ikke ha flere barn? Eller vil vi egentlig ha […]

Democratic Politics in an Age of Cognitive Irreality

Georg Sverdrups hus, auditorium 2 Moltke Moes vei 39,Oslo

Roberto Freda's public lecture delves into the hypothesis that a spectrum of alternative epistemic practices and postures, including conspiracy theories, fake news, science denial, post-truth, and alternative facts, collectively pose a potentially dangerous syndrome for democracy. By creating divisions within the public along epistemological lines, these practices challenge the foundation of democratic societies, such as the existence […]

Å bo der ingen vil bo. Hvem er det plass til i byen vår?

Byens Tak Youngstorget 2A,Oslo

Petter Nyquist, også kjent som «Petter Uteligger», er aktuell med dokumentarserien «Petter - der ingen vil bo». Her får seerne følge Petter når han flytter inn i en av de mange kommunale boligene som ligger samlet på et lite område på Torshov i Oslo. Hvem er menneskene som bor i et av byens mest belastede […]

Sosiologisk Filmsalong: They Live

Vega Scene Hausmannsgate 28,Oslo

/*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */.elementor-heading-title{padding:0;margin:0;line-height:1}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title>a{color:inherit;font-size:inherit;line-height:inherit}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-small{font-size:15px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-medium{font-size:19px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-large{font-size:29px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xl{font-size:39px}.elementor-widget-heading .elementor-heading-title.elementor-size-xxl{font-size:59px} Sosiologisk filmsalong: They Live Alle filmer framstiller samfunnet på en viss måte, og alle filmer kan fortelle noe om samfunnet vi lever i. Sosiologisk Filmsalong er en nyoppstartet arrangementsrekke der vi kombinerer film og sosiologi. Sosiologforeningens Østlandsavdeling og Vega Scene velger sammen […]

Frokostseminar 10. november: Violence against Women in Politics?

Institutt for samfunnsforskning Munthes gate 31,Oslo,Norge

Kvinners representasjon i politiske institusjoner har økt betydelig i mange land i senere år, men deres økende engasjement og synlighet har også ført med seg en økende tendens til at kvinner i politikken utsettes for angrep, trusler og trakassering. /*! elementor - v3.13.3 - 28-05-2023 */ .elementor-widget-divider{--divider-border-style:none;--divider-border-width:1px;--divider-color:#0c0d0e;--divider-icon-size:20px;--divider-element-spacing:10px;--divider-pattern-height:24px;--divider-pattern-size:20px;--divider-pattern-url:none;--divider-pattern-repeat:repeat-x}.elementor-widget-divider .elementor-divider{display:flex}.elementor-widget-divider .elementor-divider__text{font-size:15px;line-height:1;max-width:95%}.elementor-widget-divider .elementor-divider__element{margin:0 var(--divider-element-spacing);flex-shrink:0}.elementor-widget-divider .elementor-icon{font-size:var(--divider-icon-size)}.elementor-widget-divider .elementor-divider-separator{display:flex;margin:0;direction:ltr}.elementor-widget-divider--view-line_icon .elementor-divider-separator,.elementor-widget-divider--view-line_text .elementor-divider-separator{align-items:center}.elementor-widget-divider--view-line_icon […]

Sosiologisk filmsalong: Gattaca

Vega Scene Hausmannsgate 28,Oslo

Alle filmer framstiller samfunnet på en viss måte, og alle filmer kan fortelle noe om samfunnet vi lever i. Sosiologisk Filmsalong er en nyoppstartet arrangementsrekke der vi kombinerer film og sosiologi. Sammen med Sosiologforeningens Østlandsavdeling velger vi ut en film som i en påfølgende samtale inviterer til kreative samfunnsanalyser mellom utvalgte sosiologer. Neste film i […]

Auberts minneforelesning og seminar med Gurminder K. Bhambra

Trygve Haavelsmos auditorium 7, Eilert Sundts hus Blindern,Oslo

Gurminder K. Bhambra, professor ved Universitetet i Sussex, holder årets Vilhelm Aubert minneforelesning. Program Forelesning 30. november, kl. 14:15 - 16:00 Auditorium 7, Eilert Sundts hus Empires and Nations: Or, A Political Economy of Colonialism Nations and empires tend to be understood as distinct political entities. This fails to recognise the conjunction of the emergence […]

Vilhelm Auberts minneseminar 2023: The Trouble with (Racial) Capitalism

ISF Munthes gate 31, Seminarrom 2. etg. Munthes gate 31,Oslo

Kom og hør årets foreleser: Professor Gurminder K Bhambra. Gurminder K Bhambra, professor ved Universitetet i Sussex, holder årets Vilhelm Aubert minneforelesning på Universitetet i Oslo 30. november og innleder til seminar på institutt for samfunnsforskning 1. desember. Begge er åpne for alle. Program Forelesning torsdag 30. november: Empires and Nations: Or, A Political Economy […]

Hvor står folkestyret? 20 år etter maktutredningen

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

Lansering av temanummer: 20 år siden maktutredningen Velkommen til lansering av nytt spesialnummer av Norsk sosiologisk tidsskrift 5. desember!Det er 20 år siden makt- og demokratiutredningen konkluderte med at "det norske folkestyret er i forvitring snarere enn omforming". Utredningen var det største samfunnsvitenskapelige prosjektet i Norge noensinne, og pekte på rettsliggjøring, markedsretting og globalisering som […]

Vinterseminaret 2024

Storefjell hotell på Golsfjellet

Vinterseminaret som årlig fagsosialt møtested er på plass! Golsfjellet er igjen stedet å være, og temaet for Vinterseminaret 2024 er nettopp: ‘STED’. På vinterseminaret 2024 ønsker vi å gi plass for sted i sosiologien. Alt sosiologer studerer er geografisk plassert! Sosialt liv utspiller seg på steder. Steder involverer like mye materielle objekter som meninger og […]

Gratis filmvisning med Tromsøsosiologene og Tromsø Filmklubb

Verdensteatret - Cinemateket i Tromsø

Tromsøsosiologene, i samarbeid med Tromsø filmklubb, inviterer til gratis kino for medlemmer 17.februar kl. 15:00. Si ifra at dere er medlemmer av Tromsøsosiologene, og registrer dere på vei inn. Møt opp i god tid, da visningen starter presis. Ikke medlem enda? Meld deg inn her: https://sosiologen.no/vil-du-bli-medlem/ Om filmen:  Goodbye Lenin! er en melankolsk komedie som tar for seg det nære forholdet […]

Nasjonal likestillingskonferanse 2024

Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3 Oslo

Velkommen til Nasjonal Likestillingskonferanse 2024 Sted: Nasjonalmuseet, Brynjulf Bulls plass 3, eller på regjeringen.no Påmelding og program: https://bufdir.pameldingssystem.no/nasjonallikestillingsk... 5. mars arrangerer Bufdir årets utgave av den nasjonale likestillingskonferansen. Vi gleder oss til å dykke inn i årets tema «hvordan legge til rette for likestilte og bærekraftige lokalsamfunn» Høydepunkter: • Åpningsinnlegg ved Kultur- og Likestillingsminister Lubna […]

Demokratilunsj: Stereotypi, hets og identitet

Scene HumSam, Georg Sverdrups hus Moltke Moes vei 39

Lærte staten nordmenn å hetse samer? Kan samers opplevelse av identitet si noe om det norske demokratiet? Velkommen til samtale og gratis lunsj på Scene HumSam! Tid og sted: 5. mars 2024 12:00 – 13:00, Scene HumSam Samehetsen er en arv etter fornorskningsprosessen, uttaler sametingsråd Runar Myrnes Balto i et intervju med NRK. I samme artikkel kommer det frem at […]

Ungdomskriminalitet – bør vi frykte utviklingen?

Sal Wergeland, Litteraturhuset i Oslo, Wergelandsveien 29

Hvilken utfordring utgjør egentlig kriminalitet og vold i ungdomsmiljøer i Norge? Ungdomsvold har fått mye oppmerksomhet i media. Stadig flere barn og unge anmeldes for kriminalitet Stadig yngre bærer kniv Stadig grovere forhold En del av bakteppet for den offentlige bekymringen er situasjonen i Sverige, hvor gjengdrap og drapsforsøk er blitt utført av ungdom i […]

Kunstig intelligens – hvem setter premissene?

Realfagsbiblioteket Vilhelm Bjerknes’ hus, Moltke Moes vei 35,Oslo

Bilde: Colourbox Vi står på terskelen til en ny æra med kunstig intelligens. En teknologisk revolusjon som har potensialet til å forme samfunnet på måter vi knapt kan forestille oss. Denne grensesprengende utviklingen utfordrer ikke bare vår forståelse av teknologi, men vil også kunne ha betydelige konsekvenser for kjønn, inkludering og likebehandling. Hvordan vil et […]

Evighetsmennesket – en kulturanalyse av teknovitenskapelig udødelighet

Litteraturhuset i Bergen Østre Skostredet 5,Bergen

Ny bioteknologi og utvikling av kunstige bevisstheter utfordrer grunnleggende sider ved kropp og sinn. Kan aldring stoppes, og til og med reverseres? Kan KI hjelpe frem nye menneskelige former, som er radikalt «oppgradert», med nye kropper og mobile bevisstheter, slik den transhumanistisk bevegelse arbeider for? Er menneskelig bevissthet noe som kan reproduseres i maskiner? Kan […]

Samtale: Hva vil framtiden tenke om alt søppelet?

Deichman Tøyen

Vi putter avfallet i beholderen og ser ikke mer til det. Hvordan påvirker det vårt forhold til eget søppel – og potensialet vi ser i det som en ressurs? Før i tiden levde mennesker tettere på sitt eget avfall og måtte håndtere det på en mer direkte måte. I dag har vi moderne systemer for […]

Sosiologisk Filmsalong: Døden På Oslo S

Vega Scene Hausmannsgate 28,Oslo

Alle filmer framstiller samfunnet på en viss måte, og alle filmer kan fortelle noe om samfunnet vi lever i. I Sosiologisk Filmsalong kombinerer Sosiologforeningens Østlandsavdeling film og sosiologi. Sammen med Vega Scene velger vi ut en film som i en påfølgende samtale inviterer til kreative samfunnsanalyser mellom utvalgte sosiologer. Neste film i rekken er klassikeren […]

Filmvisning: Sosiologi er en kampsport (Kristiansand)

Cinemateket Kristiansand Kongensgate 6,Kristiansand

Sosiologforeningen i Agder, i samarbeid med Cinemateket, inviterer til filmvisning 02.april kl. 18.00. Filmen vil bli innledet av instituttleder og førsteamanuensis Victor Lund Shammas ved institutt for sosiologi og sosialt arbeid ved UiA. Etter filmen inviterer Sosiologforeningen Agder alle interesserte til faglig og sosial mingling i Cinematekets foaje.   “I often say sociology is a […]

Norsk utenrikspolitisk konferanse 2024

Sentralen Øvre Slottsgate 3,Oslo

MELD DEG PÅ KONFERANSEN HER! Verden er i demokratisk tilbakegang. Også i Vesten er det tegn på en autoritær vending i flere enkeltland. For en rekke stater i Afrika og Asia er det ikke lenger USA og Europa som er ledestjerner i tankesett og styreform. Nå er det Kina og Russland som har tatt over, og […]

Søk