Den sosiologiske offentlighet

Laster Arrangementer

« Alle Arrangementer

Workshop: Følelsar i arkivet – følelseshistoriske teoriar som verktøy i historieforskinga

oktober 24 @ 09:00 - 17:00

Kva kan eit fokus på følelser tilføya historieskrivinga? Korleis kan ein identifisera og fortolka følelser i fortida? I løpet av denne workshopen vil me undersøka kva for nye perspektiv på fortida som kan opna seg om ein har eit blikk for følelser, og me vil diskutera korleis ein kan gå metodisk fram for å finna og forska på følelsene i arkivet.

Målet med kurset er å skapa ein tverrfagleg møtestad for følelseshistoriske teoriar og metodar. Vallgårda og Skeie arbeider med følelseshistorie, som dei kombinerer med perspektiv frå kjønnsforsking, barndomshistorie og postkolonialisme. Kurset gir anledning til å fordjupa seg i følelseshistorie i seg sjølv, men òg i korleis det kan vera fruktbart å arbeida med det saman med andre teoretiske innfallsvinklar. Gjennom samtalar på tvers av disiplinar og forskingsinteresser vil kurset opna for nye måtar å forstå følelseshistorie som eit verktøy i historieskrivinga.

Søk