Den sosiologiske offentlighet

Marita Grøtter Raaholt – Konsulent

- Jeg er veldig opptatt av at ledere og politikere skal ha beslutningsgrunnlag av god kvalitet og det er vi sosiologer gode på, forteller Marita Grøtter Raaholt om jobben sin som konsulent.

Hvorfor valgte du sosiologi?

Det var litt tilfeldig at jeg valgte sosiologi. Jeg var usikker på hva jeg ville og tenkte at det var lurt å studere noe som kunne gi meg mange ulike muligheter. Jeg landet på sosiologi fordi jeg var opptatt av mennesker og samfunn og så at det var mange ulike retninger og muligheter innenfor sosiologien.

Hva jobber du med i dag?

I dag er jeg konsulent i et større konsulentselskap som jobber med digitalisering, innovasjon og bærekraft. Jeg har lengst erfaring som konsulent, men har også jobbet i offentlig sektor mellom konsulentjobbene. 

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Som konsulent har man mulighet til å jobbe på ulike typer prosjekter for ulike kunder. Dette gjør at arbeidshverdagen, hvilke temaer man jobber med, hvem man møter og hvilke oppgaver man har varierer fra dag til dag. Et prosjekt innebærer møter og dialog med kunden om hvilket behov de har. I tillegg jobber jeg mye med å utarbeide kunnskapsgrunnlag for ledere og komme med forslag til løsninger. Da får jeg stor bruk for metodekunnskapene fra studiene.

Ofte kombinerer jeg dokumentstudier, intervjuer, spørreundersøkelser, statistisk analyse og workshops for å få et godt bilde av en situasjon. Noen dager sitter jeg derfor inne og fordyper meg i tall og intervjumateriale, mens andre dager er jeg på farten og møter mange forskjellige mennesker.

Noe av det morsomste jeg gjør er å samle mange mennesker med ulike erfaringer for å finne nye løsninger på kjente utfordringer. Løsningene kan være alt fra en ny måte å levere tjenester på, en ny digital løsning eller nye samarbeidsformer. Noe av det jeg liker ekstra godt med å være konsulent er muligheten til å møte alt fra toppledere til mellomledere, ansatte og brukere av tjenester. 

Hva er sosiologi for deg?

For meg er sosiologien et fantastisk grunnlag for å forstå hvordan enkeltmennesker, grupper og samfunn fungerer. Denne forståelsen har jeg hatt stor glede av i arbeidslivet. Om jeg jobber med innovasjon, digitalisering eller organisasjonsutvikling, så gir denne kunnskapen meg et godt grunnlag for å forstå dagens situasjon, finne løsninger som treffer menneskers behov og finne ut hva som skal til for å gjennomføre endring.

Var det noen spesielle felt innenfor sosiologien som vekket din interesse?

Da jeg studerte fordypet jeg meg i organisasjon og ledelse og dette har jeg fremdeles stor interesse for. Men organisasjon og ledelse handler om hele mennesker, om grupper og om samfunn og derfor er alt jeg lærte meg i sosiologien relevant og det ser jeg i større grad jo mer erfaring jeg får.

Hvordan bruker du sosiologien i arbeidet ditt?

Som sosiolog får man med seg en grunnleggende måte å se og forstå verden rundt seg som man bevisst eller ubevisst bruker hele tiden tror jeg. Noe jeg har brukt aktivt er systembegrepet. Jeg har erfart at det er en stor styrke når man går inn i en konflikt eller intern utfordring å kunne forklare utfordringen ut fra et systemisk perspektiv heller enn å snakke om egenskaper ved individer. Dette bidrar til å ufarliggjøre samtalen. I tillegg bruker jeg mye metode og kritisk tenkning. Jeg er veldig opptatt av at ledere og politikere skal ha beslutningsgrunnlag av god kvalitet og det er vi sosiologer gode på!

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk