Norsk sosiologforening

Priser utdelt av Norsk sosiologforening

Foreningen
Feature Image
Av Mari Teigen (forsker 1 ved Institutt for samfunnsforskning i Oslo og leder for CORE-Senter for likestillingsforskning og Johan Fredrik Rye, professor ved NTNU

Søk