Den sosiologiske offentlighet

3 timer med Bernt Hagtvet om Hitlers vei til makten

Domus Bibliotheca Universitetsplassen,Oslo

NOBEL PEACE TALKS: Nobels Fredssenter og Civita inviterer til samtale for å høre mer om hvordan Hitler kom til makten, hvordan det tyske demokratiet falt og ble til et diktatur. Arrangementet vil være på norsk. Sikre deg billetter her: https://ticket.nobelpeacecenter.org/.../3-timer-med.../ I januar 1933 overtok Adolf Hitler som rikskansler i Tyskland, og startet umiddelbart sin demontering […]

Livepodd: Kan demokrati læres?

Domus Bibliotheca Universitetsplassen,Oslo

... Eller er vi naive i vår tro på at utdanning kan dempe de anti-demokratiske kreftene i samfunnet? Demokrati og medborgerskap som tverrfaglig tema i skolen skal gi elevene kunnskap om demokratiets forutsetninger, verdier og spilleregler og gjøre dem i stand til å delta i demokratiske prosesser. En rekke aktører tilbyr opplegg som skal utfylle […]

Hva skal et opptakssystem løse?

Domus Bibliotheca Universitetsplassen,Oslo

Prinsipper og avveiinger. Hvert år søker over hundre tusen seg til høyere utdanning. Opptaksystemet skal bestemme hvem som får plass hvor. Målet er at alle skal ha like muligheter til å ta høyere utdanning, at valg av utdanning skal styres av evner og ønsker og at vi får dekket kompetansebehovene i arbeidslivet. Men hvilke problemer […]

Søk