Den sosiologiske offentlighet

Demokratikonferansen 2024

Velkommen til Norges største demokratikonferanse! Hva er demokratiets status, her hjemme og ute i verden? Hvilke demokratiske konsekvenser ser vi av krigen i Ukraina? Hvordan utfordrer klima- og naturkrisen demokratiet? Og hva med digitalisering og KI? Dette er noen av temaene som løftes fram når en mengde ledende forskere, politikere og andre samfunnsaktører samles under Demokratikonferansen […]

Sosiologisk Filmsalong: VOICE

Vega Scene Hausmannsgate 28,Oslo

Alle filmer framstiller samfunnet på en viss måte, og alle filmer kan fortelle noe om samfunnet vi lever i. I Sosiologisk Filmsalong kombinerer vi film og sosiologi. Sammen med Sosiologforeningens Østlandsavdeling velger vi ut en film som i en påfølgende samtale inviterer til kreative samfunnsanalyser mellom utvalgte sosiologer. Neste film i rekken er VOICE.

Vi viser VOICE, og etter visningen snakker Monika Rosten, Sabina Tica, Iselin Linstad Hauge og Ane Hjort Guttu sammen. Monika Rosten er sosialantropolog ved NOVA og har gjort langvarig etnografisk feltarbeid om blant annet oppvekst, ungdomskultur, utenforskap og medvirkning i Groruddalen. Sabina Tica er stipendiat ved ISS, UiO, og fokuserer på klasse, hudtone, tilhørighet og deltakelse i kulturlivet. Iselin Linstad Hauge spiller en hovedrolle i VOICE, mens Ane Hjort Guttu er regissøren.

For rabatt, bruk billettype "Sosiologforeningen Ø".

Om filmen:

Filmskaperen Rhea oppsøker VOICE, et filmverksted for ungdom i Groruddalen i Oslo, for å lage TV-dokumentar om dem. Ganske snart møter hun motstand og krav om medvirkning. Hvilken rett har hun som utenforstående til å fortelle deres historie? Ungdommene og deres voksne ledere Dawit, Sara og Juan krever mer og mer innflytelse over filmen, og Rhea må strekke seg langt for å lage en «demokratisk» filmproduksjon.

VOICE er en skarp, satirisk og tankevekkende film om makt og motsetninger i moderne mediekultur.

Religionssosiologisk vårseminar

Gydas vei 4

Religionssosiologisk forskergruppe på MF inviterer til Religionssosiologisk Vårseminar: Religiøse symboler i en polarisert offentlighet / Religious symbols in a polarised public sphere. Informasjon og påmelding her: https://mf.no/arrangementer/religionssosiologisk-varseminar

Transpersonar og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet

Pilestredet, Oslo Biblioteket P48, 1. etasje

Camilla Stub Lundberg og Anniken Sørlie ved AFI presenterer funn frå forskingsprosjektet "Transpersoner og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statleg tariffområde". Kva er erfaringane deira frå arbeidslivet og korleis skape inkluderande arbeidsplassar – også for transpersonar og personar med kjønnsinkongruens? Arrangementet er ein del av Lunsjpåfyll, ein serie arrangement i regi av Universitetsbiblioteket. Arrangementet er også ein […]

31. Nordic Sociological Association Conference

Linköping Universitet, campus Norrköping Norrköping,Sverige

Velkommen til Norrköping! Den 14-16 august 2024 avholdes Nordisk Sosiologforenings årlige konferanse på Linköping universitet (Campus Norrköping). Konferansen er en arena for den nordiske tradisjonen av sosiologi og har et bredt tematisk spenn. Årets tema er Sosiologi i en digital verden. Fristen for å sende inn abstract og muntlige presentasjoner er 29. februar og det er over 30 […]

Årskonferanse: Bærekraftig velferd i en global kontekst

Pilestredet 46, KK-senter og Athene

Velkommen til årskonferansen til Forskningskomiteen for fattigdom, velferd og sosialpolitikk (RC19) i Det internasjonale sosiologiforbundet. Årskonferansen er åpen for forskere på sosialpolitikk. Forskerne har bakgrunn fra sosiologi, sosialpolitikk, sosialt arbeid, offentlig politikk og administrasjon, statsvitenskap og økonomi. Alle er velkomne til å innsende forslag til paper til konferansen. Ved deltakelse på konferansen må man være […]

Workshop: Følelsar i arkivet – følelseshistoriske teoriar som verktøy i historieforskinga

Georg Morgenstiernes hus, rom 652

Kva kan eit fokus på følelser tilføya historieskrivinga? Korleis kan ein identifisera og fortolka følelser i fortida? I løpet av denne workshopen vil me undersøka kva for nye perspektiv på fortida som kan opna seg om ein har eit blikk for følelser, og me vil diskutera korleis ein kan gå metodisk fram for å finna […]

Søk