Den sosiologiske offentlighet

Boklansering – Migrasjon og mobilitet i norsk sammenheng

Sosiologisk Poliklinikk Kjøpmannsgata 10,Trondheim

Vi markerer lanseringen av boken "Migrasjon og mobilitet – handlinger, mønstre og forståelser i norsk sammenheng" Dørene åpner kl. 19, det blir servert velkomstdrikk. Åpen bar. Velkommen, ved forlagsredaktør i Cappelen Damm Akademisk, Ann Kristin Gresaker Bokredaktørene Mariann Villa, Erik T. Valestrand og Johan Fredrik Rye om arbeidet med boken Kapittelforfatterne Linda Dyrlid, Turid Sætermo […]

Årets viktigste fagdag om diskriminering i arbeidslivet

Oslo Rådhus

Visste du at over 60% av innbyggere i Oslo opplever å bli diskriminert i møte med Oslo Kommune? DETTE ønsker vi å se nærmere på! Oslo er et mangfoldig og flerkulturell by for alle. I 2022 var i overkant av hver tredje person i Oslo flerkulturell (33,8%). Kifo rapport fra 2022 viser at rasisme og […]

Integrating Genetics and Social Sciences Conference

Domus Academica Auditorium 6,Oslo

Extraordinary advances in human genetics have taken place since the completion of the Human Genome Project in 2003. But much of this new knowledge on how our DNA shapes us has neglected to consider the social context. Likewise, social science research often ignores the role of genetics. This conference features interdisciplinary research that gets to […]

Forskningsfrokost: Ungt utenforskap

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

100 000 unge, som står utenfor arbeidslivet, risikerer mange år med utenforskap. Hva skjer underveis i skoleløpet som gjør at de ikke mestrer skolen? Norge mangler arbeidskraft, men hvorfor åpner arbeidslivet ikke dørene for disse? Ulikhetene i Norge øker, hvordan blir barnas framtid påvirket av foreldrenes situasjon? Ikke hele fasiten på utenforskapet, men mange av […]

Søk