Den sosiologiske offentlighet

Vinterseminaret 2024

Storefjell hotell på Golsfjellet

Vinterseminaret som årlig fagsosialt møtested er på plass! Golsfjellet er igjen stedet å være, og temaet for Vinterseminaret 2024 er nettopp: ‘STED’. På vinterseminaret 2024 ønsker vi å gi plass for sted i sosiologien. Alt sosiologer studerer er geografisk plassert! Sosialt liv utspiller seg på steder. Steder involverer like mye materielle objekter som meninger og […]

Søk