Universitetet i Oslo

Tilbyr årsenhet i sosiologi, bachelor, master- og phd-grader.

Studietilbud

Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi ved Universitetet i Oslo regnes som landets fremste lærested for sosiologi. Her har du mulighet til å ta enten en årsenhet eller en bachelorgrad i sosiologi. Bachelorgraden kan kombineres med støttefag og fordypninger i andre fag.

Etter bachelor kan du bygge på med en mastergrad, og eventuelt en senere doktorgrad ved samme institutt.

Muligheter for fordypning

Forskningen ved instituttet er organisert rundt fem tematiske kjerneområder: Sosial ulikhet, velferdsstat, nære relasjoner, kultur og organisasjon.

Kjerneområdene gir muligheter for fordypning og veiledning for studenter på disse områdene.

Studieliv

Arrangementsforeningen Eilert er arrangementsforeningen på sosiologi, og består av fem undergrupper: Arbeidslivsgruppen står for arbeidslivsrelaterte arrangementer; Festforeningen arrangerer fester, julebord, grilling og andre sosiale arrangementer som hytteturer og årlige studieturer til utlandet; Sosiologisk filmklubb arrangerer sosiologisk relaterte filmvisninger; Sosiologisk forum belyser faglige spørsmål utenfor pensumlistene  gjennom faglunsjer og seminarer; PR-gruppen fronter Eilert og foreningens arrangementer overfor sosiologistudentene.

Studentmagasinet Socius er magasinet for studenter og ansatte ved sosiologiprogrammet. Det kommer ut tre ganger i året, og finnes også på nett. Socius er en læringsarena for skribenter, fotografer og grafikere, erfarne så vel som uerfarne.

Programutvalget ved sosiologi er et uavhengig organ, av og for studenter. Utvalget fungerer som talerør overfor Institutt for Sosiologi og Samfunnsgeografi, og representerer sosiologistudentene i Programrådet, Instituttstyret og i Studentrådet på fakultetet.