Forelesning: Svein Hammer- Foucaults begreper

Svein Hammer foreleser på Nord universitet 17. september kl. 17.00.
Sted: seminarrom A126 (rett ved inngangen til Handelshøgskolen).

Norsk sosiologforening har den glede å invitere til gjesteforelesning med Svein Hammer som skal forelese om Foucaults begreper og hvordan de kan anvendes i ulike praksisfelt. Forelesningen er løst basert på Hammers bok om Foucault – Foucault og den norske barnehagen: Introduksjon til Michel Foucaults analytiske univers. Boka er et forsøk på å vise hvordan Foucaults begreper, perspektiver og analysestrategier kan brukes på ulike felt med barnehagen som eksempel. Mer om boka:

https://sosiologen.no/intervju/foucault-i-barnehagen/

Forelesningen blir på seminarrom A126 (rett ved inngangen til Handelshøgskolen).