Tips for å bestå kvantitativ metode

Her er metode-rådene som kanskje hjelper deg, og i det minste trøster deg. I diktform.

Illustrasjon: Lisbeth Moen

Tekst: Adrian Farner Rogne
Illustrasjon: Lisbeth Moen

Trenger du tips og råd til å bestå metodekurset i kvantitativ metode? Eller bare noen trøstende ord?
Masterstudenten Adrian brukte litt for mye tid i tunge stunder før eksamen i dette faget på å skrive ned sine råd til framtidige studenter. I diktform. Her er resultatet:

 

9 av 10 studenter synes statistikk er strevsomt.

Det trenger ikke bety at det trenger å være ensomt.

Bare les det diktet som jeg har skrevet nå,

og finn en varm skulder som du kan gråte på.

 

Det er nok ikke umulig å bestå SOS4020.

Hvis du glemmer kalkulator kan du regne alt i huet.

Hvis du følger disse rådene, så kan du bli en tall-geek

og forbedre resultatet ditt med et standardavvik.

 

Hvis du har en variabel som er litt stokastisk,

som at «boker_kjopt_i_aar» varierer ganske spastisk,

da trekker du bare ut et uendelig antall utvalg.

N ganger gjennomsnittet gir det sanne antall boksalg.

 

Hvis du en dag vil vite om estimatet ditt er null

(og det bør du sjekke, ellers blir tabbekvota full),

lager du en ligning med standardfeil som nevner,

og tolker resultatet ditt så godt du bare evner.

 

Allikevel er sammenhengen visstnok ikke god nok;

enda du fant at grunnskole er korrelert med punk-rock.

Selv med p-verdi på null kan den være ganske løs.

Du må nemlig anta at den kan være spuriøs.

 

Det du trenger nå er ikke mer fancy metode.

Det som du må gjøre er å bruke ditt lille hode.

Det er designet, ikke matten som skal frelse hele faget,

og da må du ha t1 og t2 med på laget.

 

Du trenger kanskje søsken eller IV eller MZ

for å finne sann effekt av å vokse opp på Veitvet.

Det er nemlig ikke nok å bruke logistisk regresjon

for å sjekke om klassebakgrunn fører til uførepensjon.

 

Hvis du nå har funnet et naturlig eksperiment,

da kan du sette alle andre gjøremål på vent.

Da blir estimatene dine verdt sin vekt i gull.

Mye, mye bedre enn sånt kontrollvariabel-tull.

 

Nå tror jeg jaggu vi er klare for å ta eksamen.

Husk å smile pent til eksamensvakt-damen,

så overser hun sikkert at du var på do og juksa

og at du har mobilen din gjemt i underbuksa.