Kommunikasjon: Å skape en reaksjon

Ta hensyn til hva, hvorfor og hvordan du formidler noe til andre, skriver Anne  Hirrich.

Tekst og foto: Anne Hirrich

Til slutt har også jeg havnet i bloggverdenen. Jeg har aldri skrevet et blogginnlegg, blant annet fordi jeg aldri hadde noen grunn til å gjøre det. Frem til nå. Sosiologen.no var på jakt etter nye bloggere og det stod følgende i utlysningen: «Du vil få tilbakemelding på innleggene og trening i å skrive.» Min oppmerksomhet rettet seg umiddelbart mot ordet «tilbakemelding», og derfor sendte jeg en e-post om at jeg ville prøve meg som blogger.

BLOGG: Anne prøver seg som blogger for første gang. Foto: Jhayne/ Flickr

Jeg har nettopp levert bacheloroppgaven min, og for første gang i løpet av tre år med studier, kjente jeg et visst behov for å få dobbeltsjekket en egen-produsert tekst. Dette skyldes nok faktumet at jeg opprinnelig er tysk, og at jeg begynte å lære det norske språket i en alder av 18 år, etter å ha lært engelsk, fransk og vært borti russisk og spansk.

Jeg deltok ikke særlig lenge på språkkurset i norsk, så jeg lærte mye på egenhånd. Av egen erfaring er ikke dette metoden for å oppnå et nøyaktig og presist resultat. Unntaket er hvis man er veldig disiplinert og bruker lærebøker slavisk. Jeg lærte å snakke norsk ganske fort, men grammatikken sitter ikke like godt forankret dessverre. Jeg vil påstå at jeg uttrykker meg bedre skriftlig enn muntlig, ikke minst fordi man har tid å samle tankene og å finne frem til de riktige ordene. De fleste har det vel slik, antar jeg.

LITTERATUR: Bøker er kommunikasjonshjelpemidler. Videreformidling av kunnskap.

Jeg er opptatt av kommunikasjon og vi finner mye av dette også i sosiologien. Blant annet Jürgen Habermas’ teori om kommunikativ handling og Stein Bråten som har vært opptatt av hva som fremmer og hemmer ekte dialog. Kommunikasjon er også viktig hos klassikerne, for eksempel i Ferdinand Tönnies sitt begrepspar Gemeinschaft og Gesellschaft og når Emilé Durkheim forklarer selvmord som et kommunikasjonsmiddel.

Men hva er egentlig kommunikasjon? Store Norske Leksikon definerer kommunikasjon som en person som ønsker å kommunisere og har en tanke som ønskes formidlet. Dette kan gjøres ved å produsere ord, handlinger eller en kombinasjon av begge. Målet er at mottakeren skal forstå avsenderens meningsinnhold. For å oppnå dette målet må avsenderen veie mange faktorer. Blant annet må situasjonen som både avsender og mottaker befinner seg i defineres. Habermas mener at et felles språklig fundament må være tilstede for å oppnå dette. Ifølge Habermas er kommunikasjon ikke bare formidling av tanker, følelser og lignende, men også grunnlaget for interaksjon. Derfor er den sosiale biten i kommunikativ handling et viktig element.

Ved å velge å skrive et blogginnlegg, foretar jeg altså en kommunikativ handling. Jeg har noe på hjertet, og vil gjerne dele dette med omverden. Jeg handler ved å skrive et innlegg. For att jeg skal bli forstått skriver jeg på norsk, da jeg tar det som et utgangspunkt at de fleste leserne på sosiologen.no kan norsk. Jeg har definert situasjonen, og vi har et felles språklig fundament, som Habermas sier. Hadde jeg skrevet på tysk, ville jeg ikke kommet særlig langt med innlegget. Google Translate er ikke pålitelig nok.

Faktorene som må avveies for vellykket kommunikasjon er mange flere enn de jeg har nevnt. Jeg kunne redegjort for retorikken, gått helt tilbake til Aristoteles og lagt frem kommunikasjonens egentlige betydning og viktighet. Fornuft, rasjonelle valg, kunnskap, sosial interaksjon og formidling er bare noen få elementer som inngår i kommunikasjonens kompleksitet. Det viktigste er, uansett hvilken metode vi velger å formidle noe, at vi ikke ta det som en selvfølge at mottakeren faktisk forstår meningsinnholdet.

UTFORDRINGER: En liten video som viser kommunikasjonens kompleksitet.

Ifølge Habermas er kommunikasjon ikke bare formidling av tanker, følelser og lignende, men også grunnlaget for interaksjon.

Ta hensyn til hva, hvorfor og hvordan du formidler noe til andre. Dette er ikke lett, derfor er det spennende. Jeg liker å skrive, selv om det går tregt, da det innebærer en litt mer omfattende tankeprosess enn for mange andre.

Jeg gleder meg til å skrive flere innlegg her på sosiologen.no. og håper at dere som leser innleggene får nytte av tekstens innhold. Det kan være jeg får dere til å smile, til å tenke, til å være enige, uenige eller undrende. I det minste skaper jeg en reaksjon. Jeg ser også frem til å utfordre og forbedre mine kommunikasjonsevner. Enn så lenge, ønsker jeg alle en riktig fin sommer. Kanskje noen skal øve seg på å kommunisere med fremmede? Face your fears, right?

KOMMUNIKASJON: Kanskje noen skal øve seg på å kommunisere med fremmede i sommer.

Ta hensyn til hva, hvorfor og hvordan du formidler noe til andre.

Jeg ønsker dere en riktig god sommer alle sammen!

Mit freundlichen Grüssen

Anne ☺

Anne Hirrich

Om Anne:

Jeg er 27 år ung, studerer sosiologi på NTNU i Trondheim. Jeg liker tverrfaglighet, sjokolade, festivallivet og driver med poledance. Er opprinnelig tysk, flyttet til Norge i 2006, hvor jeg bodde circa fem år på vakre Sunnmøre og flyttet til herlige Trondheim i 2011.