Andreas Tjernshaugen-redaktør

Som leksikonredaktør får Andreas Tjernshaugen jobbe med mange ulike temaer og fagfelt- men det er med sosiologien han føler seg på hjemmebane.

url

Andreas Tjernshaugen er phd i sosiologi fra Universitetet i Oslo (2010) med avhandlingen «Fossil interests and environmental institutions: The politics of CO2 capture and storage».

 

Han jobber som redaktør for Store norske leksikon. Jobben hans går ut på å holde kontakt med bidragsytere, redigere tekst og arbeide med illustrasjoner til leksikonet.

TEKST: Magnus Heie Gregersen
FOTO: Store norske leksikon

-Hva jobber du med?

Jeg er redaktør i Store norske leksikon. Leksikonet gis ut av Foreningen SNL, et ideelt forlag der alle landets universiteter er blant medlemmene. Vi er en håndfull redaktører som deler fagområdene mellom oss. Jeg har ansvar for mye av stoffet vårt om samfunnsvitenskap, og flere av realfagene.

-Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Jeg rekrutterer forfattere og fagansvarlige – altså fagekspertene som skriver og kvalitetssikrer stoffet på sine felter. Og så hjelper jeg dem med å skrive klart, konsist og forståelig. Jeg tar initiativ til at vi får inn nye eller oppdaterte artikler der jeg ser det trengs, og trekker i bremsen hvis fagfolkene for eksempel går alt for langt inn i detaljene.

-Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

En kombinasjon av dialog per epost eller telefon med fagfolkene som skriver, redigering av tekst og arbeid med illustrasjoner. I dag skal jeg for eksempel gå gjennom en nyskrevet artikkel om fattigdom som skal erstatte en utdatert tekst. Ofte blir det også noen diskusjoner med redaktørkollegaer om spørsmål der jeg eller de er i tvil.

(..) når jeg arbeider med samfunnsvitenskapelig stoff er jeg jo på hjemmebane. Det blir selvsagt en ganske annen type dialog med Aksel Tjora ved NTNU, som er fagansvarlig for sosiologisk teori, enn med den fagansvarlige for kvantefysikk!

Andreas Tjernshaugen

-Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med da du studerte sosiologi?

Nei! Så har jeg også vært innom ganske mange forskjellig slags arbeid innimellom og etter studiene – politikk, journalistikk, forskning, kommunikasjonsarbeid og nå forlagsvirksomhet. Dessuten er jeg faglitterær forfatter ved siden av.

-Hvordan fikk du jobben du har nå, og hvilke egenskaper og kvalifikasjoner avgjorde?

Jeg søkte og var på intervju. Erfaring med redaktørarbeid og forskningsformidling i tidligere jobber var nok viktigst. Til nåværende sosiologistudenter har jeg ett råd: Sørg for å få deg noe praktisk arbeidserfaring som er relevant for den type jobber du skal søke på siden! Skaff deg en relevant ekstrajobb eller sommerjobb, eller engasjer deg i et politisk verv eller i en frivillig organisasjon. Jeg har vært med å ansette folk noen ganger, og det føles veldig usikkert å satse på en nyutdannet søker som ikke har noen slags relevant erfaring utenom studiene.

-Var noe av det du lærte på sosiologiutdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

Det var vel viktigere at jeg hadde høyere utdanning enn at det var akkurat sosiologi. Men jeg tror de som ansatte meg var opptatt av at jeg hadde innsikt i hvordan vitenskapelig kunnskap blir til, og gode forutsetninger for å samarbeide med forskere om å formidle deres kunnskap.

-Bruker du sosiologiutdanningen din på jobb?

Ja, spesielt når jeg arbeider med samfunnsvitenskapelig stoff. Der er jeg jo på hjemmebane. Det blir selvsagt en ganske annen type dialog med Aksel Tjora ved NTNU som er fagansvarlig for sosiologisk teori, enn med den fagansvarlige for kvantefysikk! Generelt har jeg stor nytte av innsikt i forskningsmetode og erfaring med å orientere meg i forskningslitteratur. Dessuten skrev jeg om naturvitenskapelig og teknologisk forskning både i hovedfagsoppgaven (som det het den gangen) og phd-avhandlingen, og har med meg noen nyttige perspektiver på likheter og forskjeller mellom ulike fagfelter, blant annet.

 

Les flere Sosiologen i arbeid-intervjuer

Marit Eriksen Wanggaard- Nordea

Alexander Zlatanos  Ibsen- politisk rådgiver

…eller se oversikten over samtlige sosiologer vi har snakket med om hva man kan bruke sosiologien til i arbeidslivet