Den sosiologiske offentlighet

Transpersonar og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet

Pilestredet, Oslo Biblioteket P48, 1. etasje

Camilla Stub Lundberg og Anniken Sørlie ved AFI presenterer funn frå forskingsprosjektet "Transpersoner og personar med kjønnsinkongruens i arbeidslivet i statleg tariffområde". Kva er erfaringane deira frå arbeidslivet og korleis skape inkluderande arbeidsplassar – også for transpersonar og personar med kjønnsinkongruens? Arrangementet er ein del av Lunsjpåfyll, ein serie arrangement i regi av Universitetsbiblioteket. Arrangementet er også ein […]

Søk