Hva gjør egentlig en læringsassistent?

Kan det være mer enn en relevant jobb i studietiden?

Tekst og foto: Anne Hirrich

Dette semesteret er jeg for første gang læringsassistent. Jeg er læringsassistent i introduksjonsfaget i sosiologi på bachelorprogrammet på NTNU Trondheim. Faget er vanligvis obligatorisk første semesteret på bachelorprogrammet i sosiologi. Introduksjonsfaget tilbys også i vårsemesteret og favner da en annen målgruppe av studenter.

I vårsemesteret appellerer faget ofte til studenter som blant annet ønsker å ta opp eksamen, å samle studiepoeng eller for å ta ekstra fag. Med andre ord kan faget i vårsemesteret favne et bredt spekter av studenter fra ulike fagdisipliner.

I tillegg til forelesningene tilbyr instituttet i noen fag seminarer hvor studenter kan delta. Formålet med seminarene er blant annet å diskutere pensum, bygge et studentmiljø og å få veiledning på oppgaveskriving. Seminarene har ikke som formål å fungere som ekstra forelesninger. Tvert imot så ønsker man å skape et interaktivt læringsmiljø hvor man jobber og diskuterer i grupper og i plenum, samt å gi veiledning på oppgaveskriving.

Ordsky: En oppsummering av introduksjonsfaget. Foto: Anne

Som læringsassistent fungerer man mer som en veiledende mentor enn som en tradisjonell lærer eller foreleser. Man skal unngå å holde forelesninger, men istedenfor føre samtaler og stille spørsmål til studentene. Læringsassistenten er verken allvitende eller ufeilbar. Som oftest er læringsassistenten selv student og er i en egen prosess av kunnskaps- og ferdighetsutvikling.

Umiddelbart etter at læringsassistenten inntar plassen foran forsamlingen av studentene tillegges vedkommende en form for modellmakt. Studentene har som oftest en oppfatning av at læringsassistenten er nettopp allvitende og ufeilbar. Derfor er det viktig å være bevisst på sin rolle som læringsassistent, hva og hvordan du formidler informasjon, hvordan du opptrer og ordlegger deg. Minn studentene jevnlig på at det du formidler er din egen tolkning av en teori, et perspektiv eller virkeligheten generelt. Det er viktig å føre en åpen kommunikasjon med dine studenter. Prat med dem om hvordan de opplever seminarene. Muligens man kan finne på noe i lag. Minn studenten på at det handler om dem og at dialog kan føre til effektiv læringsutbytte.

Det er viktig å føre en åpen kommunikasjon med dine studenter. Prat med dem om hvordan de opplever seminarene.

Jeg har lært mye om min egen fagdisiplin ved å være læringsassistent dette semesteret. For eksempel får man repetert grunnleggende begreper som man hadde glemt eller teorier som man ikke har pratet mye om. Jeg har opplevd å forstå noen teoretiske sammenhenger bedre nå enn jeg gjorde før. Bortsett fra det er det også en givende jobb når du opplever at studentene har forstått det du prøver å formidle eller når de stiller egne spørsmål. Det mest givende for meg under seminarene er når jeg får med studentene i diskusjonen. I tillegg har jeg fått bekreftet hvor fantastisk jeg egentlig synes sosiologi er. I seminarene får man anledning til å spre sosiologisk engasjement og en sosiologisk gnist over til studentene.


I Love Sociology: The social construction of reality skrevet av Berger og Luckman. Et must å lese. Bilde: Mehran Heidarzadeh/ Flickr

En annen sentral oppgave som læringsassistent er å veilede studentene i semesteroppgaveskriving. Dette er spesielt viktig i introduksjonsfaget hvor det er grunn å anta at de fleste har lite erfaring i oppgaveskriving. Oppgaven til læringsassistenten er å introdusere studentene blant annet til strukturelle og formelle krav. Hvordan skriver man en vitenskapelig oppgave? Her er det mye å ta hensyn til og det er viktig å huske å forklare alt i minste detalj. Dette kan være å påpeke hvordan man aktualiserer et tema i innledningen, hvordan man forklarer begreper i teoridelen, hva skal diskuteres og hvordan formulerer man en problemstilling. Den største utfordringen for studentene synes å være referanseføringen. Derfor er det viktig å gjenta dette ofte før innleveringen av en ny oppgave, og å gi tilbakemelding på referanseføringen etterpå.

Oppsummert lærer man selv veldig mye av å være læringsassistent. Både på det faglige og det personlige plan. Du fester en del faglig kunnskap til hverdagen din og ved å lære det bort til andre og ved å gi tilbakemelding, lærer du også. På det personlige plan opplever du mye selvrefleksjon og bevisstgjøring. Spesielt i forbindelse med å gi tilbakemelding lærer du å være konstruktiv, konkret og å finne noe positivt i alt.

anne hirrich

Om Anne:

Jeg er 27 år ung, studerer sosiologi på NTNU i Trondheim. Jeg liker tverrfaglighet, sjokolade, festivallivet og driver med poledance. Er opprinnelig tysk, flyttet til Norge i 2006, hvor jeg bodde circa fem år på vakre Sunnmøre og flyttet til herlige Trondheim i 2011.

Les flere innlegg av Anne her.