Møt studentbloggerne: Anne

Anne er 29 år, har en bachelor i sosiologi fra NTNU, og blogger for å kunne dele tankene og opplevelsene sine med andre.

anne hirrich
NAVN: Anne Hirrich (29) 
STUDIESTED: NTNU Dragvoll, Trondheim.

Hvorfor blogger du på sosiologen.no?
Dess mer man skriver, dess mer tankeaktivitet, og jeg liker denne formen for stimuli. Jeg vil også sette ord på mine tanker og opplevelser mer, og dele de med andre.

Hva var det som gjorde at du begynte å studere sosiologi?
Samfunnsfag var det jeg var mest engasjert i på skolen, og jeg ville dermed prøve meg på sosiologi.

Hva driver du med når du ikke studerer?
Etter min mening er det å være sosiologistudent en del av identiteten min og dermed en del av hverdagen. Imidlertid driver jeg blant annet med poledancing for å holde meg i form. Jeg elsker også å henge med de flotte menneskene jeg omgis av her i Bartebyen. Ellers er jeg en nøkkelperson på Sosiologisk Poliklinikk, hvor jeg bruker mye tid på å ta del i et flott samarbeidende fellesskap.

Hvilken sosiolog ville du helst stått fast med i en heis?
Thomas Luckmann, for å diskutere sosialkonstruktivisme og kommunikasjon.