Den sosiologiske offentlighet

Gjesteforelesning: «How does Politics Take Closeness into Account?»

Bergen, 9. september, 10:15 – Stein Rokkans hus, auditorium 1080

Trondheim, 11. september, 14:15 – Kalvskinnet, Sverres gate 10, rom A237

Workshop: «Governing sustainability by certification standards»

På workshopen vil Thévenot presentere og tolke et case der bærekraft blir regulert ved hjelp av sertifiseringsstandarder.

Workshopen tar også imot artikkelutkast fra doktorgradsstudenter og forskere på en rekke temaer, inkludert natur, bærekraft, kritikk, engasjementsregimer, legitimering, konvensjonsteori, eller politisk og kulturell sosiologi. Leverte utkast vil bli distribuert blant deltakerne. Thévenot vil gjerne kommentere og gi tilbakemelding på leverte bidrag.

Bergen, 9. september, 14:00 – SV-fakultetet, 9. etg, møterom

Trondheim, 12. september, 10:15 – Kalvskinnet, Lysholm LYU1.070 

Registrer deg for workshop ved å sende en e-post til Ove Skarpenes med temaet Workshop Bergen 9. september Ove Skarpenes eller Jan Frode Haugseth med temaet «Workshop Trondheim 12. september».

Utkast mottas fram til 30. august 2019. Spørsmål kan rettes til arrangørene, professor Ove Skarpenes (UiA) eller førsteamanuensis Jan Frode Haugseth (NTNU).

Les også Jan Frode Haugseths «røff guide» til Thévenot.

 

Søk