Fafo Østforum: Polske arbeidsinnvandrere settes i korona-skvis

Fellesforbundet har gjennomført en undersøkelse blant sine polske medlemmer. Den viser at mange har det vanskelig nå.

TIDSPUNKT: 14:00- 14:45

Følg sendingen her: https://fafo.no/arrangementer/fafo-tv/item/23-april-fafo-ostforum-webinar-korona-polske-arbeidsinnvandrere

INFO:

Utenlandsk arbeidskraft er i en sårbar situasjon, både fordi de ofte har løs tilknytning til arbeidsplassen og fordi mange har problemer med å skaffe seg god nok informasjon.

Bygg og verft er viktige bransjer for arbeidsinnvandrere, hvor mange er innleide eller pendler mellom Norge og hjemlandet. Spørsmålet er også hvordan arbeidsgiverne ivaretar sårt tiltrengt arbeidskraft fra utlandet i denne situasjonen.

PROGRAM
* Line Eldring, leder i samfunnspolitisk avdeling i Fellesforbundet, presenterer på dette webinaret resultatene fra undersøkelsen blant de polske medlemmene.
* Knut E. Sunde, direktør i bransje- og industripolitisk avdeling i Norsk Industri, kommenterer.
* Lise Antonsen Fjalestad, fagkoordinator i NAV Kontaktsenter internasjonalt, vil kommentere NAVs regelverk for dagpenger til utlandet.
* Webinaret ledes av Anne Mette Ødegård, prosjektleder for Fafo Østforum.

Mer informasjon:
https://www.fafo.no/arrangementer/item/ny-undersokelse-blant-polske-arbeidere