Den sosiologiske offentlighet

Hvor står folkestyret? 20 år etter maktutredningen

Litteraturhuset Wergelandsveien 29,Oslo

Lansering av temanummer: 20 år siden maktutredningen Velkommen til lansering av nytt spesialnummer av Norsk sosiologisk tidsskrift 5. desember!Det er 20 år siden makt- og demokratiutredningen konkluderte med at "det […]

Søk