Den sosiologiske offentlighet

Sosiologisk Filmsalong: VOICE

Vega Scene Hausmannsgate 28,Oslo

Alle filmer framstiller samfunnet på en viss måte, og alle filmer kan fortelle noe om samfunnet vi lever i. I Sosiologisk Filmsalong kombinerer vi film og sosiologi. Sammen med Sosiologforeningens Østlandsavdeling velger vi ut en film som i en påfølgende samtale inviterer til kreative samfunnsanalyser mellom utvalgte sosiologer. Neste film i rekken er VOICE.

Vi viser VOICE, og etter visningen snakker Monika Rosten, Sabina Tica, Iselin Linstad Hauge og Ane Hjort Guttu sammen. Monika Rosten er sosialantropolog ved NOVA og har gjort langvarig etnografisk feltarbeid om blant annet oppvekst, ungdomskultur, utenforskap og medvirkning i Groruddalen. Sabina Tica er stipendiat ved ISS, UiO, og fokuserer på klasse, hudtone, tilhørighet og deltakelse i kulturlivet. Iselin Linstad Hauge spiller en hovedrolle i VOICE, mens Ane Hjort Guttu er regissøren.

For rabatt, bruk billettype "Sosiologforeningen Ø".

Om filmen:

Filmskaperen Rhea oppsøker VOICE, et filmverksted for ungdom i Groruddalen i Oslo, for å lage TV-dokumentar om dem. Ganske snart møter hun motstand og krav om medvirkning. Hvilken rett har hun som utenforstående til å fortelle deres historie? Ungdommene og deres voksne ledere Dawit, Sara og Juan krever mer og mer innflytelse over filmen, og Rhea må strekke seg langt for å lage en «demokratisk» filmproduksjon.

VOICE er en skarp, satirisk og tankevekkende film om makt og motsetninger i moderne mediekultur.

Søk