Den sosiologiske offentlighet

Årskonferanse: Bærekraftig velferd i en global kontekst

Pilestredet 46, KK-senter og Athene

Velkommen til årskonferansen til Forskningskomiteen for fattigdom, velferd og sosialpolitikk (RC19) i Det internasjonale sosiologiforbundet. Årskonferansen er åpen for forskere på sosialpolitikk. Forskerne har bakgrunn fra sosiologi, sosialpolitikk, sosialt arbeid, […]

Søk