Den sosiologiske offentlighet

Marit Eriksen Wanggaard – Nordea

Sammen med økonomer, forsøker Marit å motarbeide terrorfinansiering og hvitvasking.

Sosiologen i arbeid

FOTO: Christina B. Asker Heyden
TEKST: Redaksjonen

Marit Eriksen Wanggaard

Marit Eriksen Wanggaard er utdannet sosiolog ved Universitetet i Oslo.

Etter å ha vært midlertidig ansatt i et prosjekt om økonomisk kriminalitet, fikk hun stillingen som «Regulatory Processing Officer» i Nordea. Marit arbeider med å motarbeide ulike former for kriminalitet.

– Hva jobber du med?

Jeg jobber i Nordea, hvor oppgavene mine er å motarbeide hvitvasking og terrorfinansiering. Arbeidet går ut på å sørge for at det som heter bankens compliance-normer etterleves internt, det vil si at man handler i samsvar med de gitte retningslinjene. Avdelingen jeg jobber i arbeider hovedsakelig med innhenting av det vi kaller “kjenn din kunde”-dokumentasjon og risikoklassifisering av kunder i banken. Det vil si at jeg innhenter informasjon om bankens kunder, slik at banken på best mulig måte kan beskytte både sine kunder og samfunnet som helhet mot svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som terrorfinansiering og hvitvasking. Å kjenne bankens kunder er en viktig del av det å unngå at banken benyttes til dette.

Jeg innhenter informasjon […] slik at banken på best mulig måte kan beskytte både sine kunder og samfunnet som helhet mot svindelforsøk, ID-tyveri og økonomisk kriminalitet som terrorfinansiering og hvitvasking.

Marit Eriksen Wanggaard

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Arbeidsoppgavene består mye av innhenting av informasjon samt identifisering, overvåkning, vurdering og analysering av kunder og produkter i et anti-hvitvaskings-perspektiv. Stort sett jobber man foran pc-en, med kundelister som er hentet ut etter forskjellige kriterier. Samtidig jobber jeg for at banken skal ha gode og effektive prosesser for å etterleve det regelverket som myndighetene har pålagt finanssektorene på dette området.

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Dagen består ofte av mye rutinearbeid med informasjonsinnhenting, risikovurderinger av forskjellige kunder og å beslutte risikovurderinger som kommer inn til meg fra andre i banken og avdelingen. Noen dager er det møtevirksomhet og andre ad hoc-oppgaver som dukker opp og som må tas litt på sparket. Hver dag har noen fellestrekk, som for eksempel at store deler av arbeidet utføres foran en datamaskin, men det er fortsatt mye variasjon i de forskjellige casene vi jobber med, noe som spennende.

Jeg hadde i hvert fall aldri sett for meg at jeg kom til å jobbe i bank. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og underveis i studiene rettet jeg meg særlig inn mot miljøsosiologi, og jeg så nok for meg å jobbe med noe på det det området.

Marit Eriksen Wanggaard

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med da du studerte sosiologi?

Jeg hadde i hvert fall aldri sett for meg at jeg kom til å jobbe i bank. Jeg har alltid vært samfunnsengasjert og underveis i studiene rettet jeg meg særlig inn mot miljøsosiologi, og jeg så nok for meg å jobbe med noe på det det området. Samtidig har den jobben jeg har i dag et viktig samfunnsansvarlig aspekt, fordi økonomisk kriminalitet kan ha veldig store økonomiske konsekvenser for samfunnet som helhet. Jeg føler at jeg får bruk for mitt engasjement og min forståelse for hvordan samfunnet henger sammen i denne stillingen, fordi man må bruke denne forståelsen til å forstå de fenomenene vi forsøker å motarbeide. Jeg jobber jo i den delen av banken som er knyttet opp mot samfunnsansvar, og det å jobbe med samfunnsansvar er noe jeg alltid har hatt lyst til.

– Var noe av det du lærte på sosiologiutdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

Jeg fikk denne jobben ganske tilfeldig. Jeg startet som midlertidig ansatt i et prosjekt hvor vi arbeidet med økonomisk kriminalitet, og jeg fikk etterhvert fast stilling innenfor samme området i banken. Jeg tror ikke det var noe konkret ved utdannelsen min som var avgjørende, men i en avdeling hvor det hovedsakelig jobber økonomer tror jeg mine analytiske evner og evne til å prosessere og håndtere informasjon skiller seg ut og dermed er høyt verdsatt. Ikke minst den grunnleggende forståelsen av hvordan samfunnet og mennesker fungerer. Jeg tror nok også at det at jeg har vært engasjert i studentforeninger og andre organisasjoner ved siden av studiene, i tillegg til deltidsjobb, har hatt noe å si.

– Bruker du sosiologiutdanningen din på jobb?

Jeg vil nok ikke si at jeg benytter meg så mye av de konkrete teoriene og metodene vi lærte på sosiologi, men det er noe med den grunnleggende forståelsen og analytiske tenkemåten som man blir sittende igjen med etter sosiologiutdanningen. Å forstå hvorfor og hvordan fenomener som hvitvasking og terrorfinansiering foregår, er viktig i jobben min. Sosiologiens evne til å stille spørsmål ved alle slike typer samfunnsmessige fenomener gjør den også så nyttig i min stilling.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk