Den sosiologiske offentlighet

Magnus Heie – fagreferent

Under studiene tenkte han ikke mye på livet etter universitetet. Nå er han takknemlig for å få være sosiologen på biblioteket.

Magnus Heie er master i sosiologi fra Universitetet i Oslo. Han jobber som fagreferent i sosiologi ved Universitetsbiblioteket i Oslo.

Jobben går ut på å vedlikeholde de trykte og elektroniske samlingene, støtte opp under forskningen, i tillegg til å undervise og veilede studenter og ansatte.

TEKST: Vilde Blix Huseby

– Hva jobber du med?

Jeg er fagreferent i sosiologi, som innebærer at jeg er bindeleddet mellom fagmiljøet og biblioteket. Jeg er altså ikke bibliotekar, men jobber med sosiologi på bibliotek. Jeg er sosiologen på biblioteket. Det er kun de største fagbibliotekene som har fagreferenter, stillingstittelen kommer av det tyske Fachreferent. Det er vanlig å ha ansvar for flere fag. I tillegg til sosiologi har jeg ansvar for spesialpedagogikk.

– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

Jeg er ansvarlig for å kjøpe inn bøker til biblioteket, en arbeidsoppgave jeg bruker mye tid på. I tillegg vedlikeholder jeg de trykte og elektroniske samlingene og veileder studenter og forskere innen bruk av bibliotekets ressurser og litteratursøk. Jeg jobber også med å holde kontakten med fagmiljøet, og er ansvarlig for fagressurssidene for sosiologi på UBs nettsider.

I tillegg til kjerneoppgavene skal universitetsbiblioteket skal være en arena for formidling av fag og forskning, noe jeg gleder meg til å jobbe mer med fremover.

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

En vanlig arbeidsdag innebærer en del forarbeid for å kjøpe inn bøker, som betyr at jeg leser en del bokomtaler, forlagskataloger og leter rundt på nettet. Det er viktig at vi tilbyr fremragende litteratur innen forskningsfeltene som universitetets institutter satser på, men vi skal også tilby litteratur som går litt utenfor disse temaene.

I tillegg kan det hende jeg har en vakt ute i biblioteket, eller en veiledningstime med en student eller forsker. En vanlig arbeidsdag består også av å svare på spørsmål via mail.

Jeg håpet på å få jobbe med faget på en eller annen måte, men visste ikke hvordan. Jeg visste heller ikke så mye om arbeidslivet.

Magnus Heie Gregersen

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med mens du studerte sosiologi?

Jeg hadde ingen anelse! Jeg håpet på å få jobbe med faget på en eller annen måte, men visste ikke hvordan. Jeg visste heller ikke så mye om arbeidslivet. Det er nå veldig mye fokus på at en bør tenke jobb fra dag èn under studiene, men når jeg ser tilbake tenker jeg at jeg hovedsakelig var opptatt av å studere, ikke tenke jobb.

– Hvordan fikk du jobben du har nå? Og hvilke egenskaper og kvalifikasjoner tror du gjorde at du fikk jobben?

Jeg jobbet allerede deltid på biblioteket under studiene, og fortsatte med det etter at jeg leverte masteroppgaven. Det var kombinasjonen av min mastergrad og kjennskap til biblioteket som gjorde at jeg fikk muligheten når det dukket opp en ledig stilling. Kanskje var det også en fordel at jeg er en del år yngre enn de fleste kollegaene mine. Jeg liker å tro at jeg kan komme med noen nye innfallsvinkler til sånn ting vanligvis er blitt gjort.

Jeg er skikkelig takknemlig for at jeg får lese litt sosiologi hver dag!

Magnus Heie Gregersen

– Var noe av det du lærte på sosiologi-utdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

Stillingen har som minimumskrav mastergrad i sosiologi, så sånn sett var alt jeg lærte avgjørende. Men i det daglige arbeidet er kjennskapen til faget som helhet og evnen til å sette seg inn i ting raskt spesielt viktig. Jeg må til enhver tid ha oversikt over hva som rører seg i fagmiljøene både i Norge og internasjonalt.

– Får du brukt sosiologiutdanningen i jobben din?

Ja, absolutt. Selv om jeg ikke leser og skriver like mye som da jeg var student, har både kjennskapen til faget og den analytiske tankemåten jeg lærte under utdanningen stor betydning for hvordan jeg utfører jobben som fagreferent. Jeg er skikkelig takknemlig for at jeg får lese litt sosiologi hver dag!

Nysgjerrig på hva andre sosiologer jobber med?

Les blant annet om politisk rådgiver Alexander Zlatanos Ibsen, skribent og artist Kjetil Rolness og mange flere på våre nettsider.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk