Vilhelm Auberts minneforelesning 2016: Michèle Lamont

Michèle Lamont holder Auberts minneforelesning for 2016.

Når: 5. og 6. januar 2017 , kl 14, og kl 10
Hvor: Blindern, Auditorium 1 Eilert Sunds hus, Oslo
Lenke: http://www.samfunnsforskning.no/Aktuelt/Agenda/Vilhelm-Auberts-minneforelesning-2016

Arrangørens tekst:

«Michèle Lamont, Professor of Sociology and of African and African American Studies og the Robert I. Goldman Professor of European Studies at Harvard University, vil holde Vilhelm Aubert minneforelesning og innlede til offentlig seminar torsdag 5. januar og fredag 6. januar 2017.

Vilhelm Auberts minneforelesning er et felles arrangement mellom Institutt for sosiologi og samfunnsgeografi (ISS), UiO og Institutt for samfunnsforskning – der fremragende internasjonale akademikere inviteres til Oslo for foredrag og debatt.

Aubert-forelesningen har vært holdt årlig siden 1991. Formålet har vært å feire fremragende sosiologi og generell sosial analyse og på den måten markere arven etter norsk sosiologis nestor, sosiologen og juristen Vilhelm Aubert (1922-1988).

 


Program

Torsdag 5. januar:

14.00-16.00     Michèle Lamont: Getting Respect – Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel

Sted: Auditorium 1 i Eilert Sundts Hus, Universitetet i Oslo, Blindern

Fredag 6. januar:

10.00-12.00     Michèle Lamont: Symbolic boundary work

Sted Institutt for samfunnsforskning, Munthes gate 31

Årets foreleser

Michèle Lamont er Professor of Sociology and of African and African American Studies, og the Robert I. Goldman Professor of European Studies ved Harvard University. Hun er den 108. presidenten i American Sociological Association, 2016-2017.

Lamont er en kulturell og komparativ sosiolog. Hun har forfattet et titalls bøker og redigerte volumer, og publisert hundre artikler og kapitler om en rekke emner, inkludert kultur og ulikhet, rasisme og stigmatisering, akademia og kunnskapssosiologi, sosial endring og vellykkede samfunn, og kvalitative metoder.

Hun arbeider for tiden med en monografi med tittelen Being Worthy. Hennes siste publikasjoner inkluderer boken Getting Respect: Responding to Stigma and Discrimination in the United States, Brazil, and Israel (Princeton University Press, 2016) og en spesiell utgave av Social Science & Medicine om “Mutuality, Health Promotion, and Collective Cultural Change”. Lamont er direktør for Weatherhead Center for International Affairs, Harvard University og meddirektør for Successful Societies Program, ved Canadian Institute for Advanced Research.

Mer om Vilhelm Auberts minneforelesning:

Robert K. Merton var den første foreleseren. Siden har forelesningen blitt gitt av Raymond Boudon, Theda Skocpol, John Goldthorpe, Robert Dahl, Pierre Bourdieu, Arlie Hochschild, Carole Pateman, Jürgen Habermas, Helga Nowotny, Richard Sennett, Neil Smelser, Richard Swedberg, Howard Becker, Steven Lukes, Nancy Fraser, Nilüfer Göle, Kathleen Thelen, Hans Joas, Anthony Giddens, Jeffrey Alexander og Craig Calhoun, Cass Sunstein og Luc Boltanski.»