Den sosiologiske offentlighet

TID: 19. mars 18-19.30

STED: Parksalongen, Waldermar Thranes gate 1A, Oslo.

Facebook-arrangement

Sosiologisk Forum inviterer til årets første panelsamtale! Tema for kvelden er ’tilhørighet i byen’. Det blir anslått at det bor omkring 100 mennesker ute i Oslo. Hvordan kan vi skape inkluderende byområder? Hva er tilhørighet? Hva er et hjem, både i abstrakt og konkret forstand? Og ikke minst, hva kan vi gjøre for å skape plass til alle?

Panelet består av:
– Heidi Mork Lomell: kriminolog og forsker ved Politihøgskolen
– Ronny René Nielsen: Rusmisbrukernes Interesseorganisasjon (RIO)
– Iris Røise Aasebø: landskapsarkitekturstudent ved AHO

Ordstyrer er Hanna Mortensdatter Vandeskog, leder i Forum.

Samtalen starter 18:00. Vel møtt!

Søk