Den sosiologiske offentlighet

Tid: Fredag 30. august, klokken 15:00 – 16:00

Sted: Litteraturhuset i Bergen

Gratis inngang

Med utgangspunkt i sin hverdag som lærer i videregående har Simon Malkenes levert vår tids mest hardtslående kritikk av utviklingen i skolen. I boken Det store skoleeksperimentet (2018) forteller han om hvordan hans systemkritikk av Oslo-skolen ble møtt med personalsak og beskyldninger om at han hadde ‘krenket’ sine elever. Malkenes stiller til samtale om hvordan hans skolekritikk henger sammen med mer overordnede trekk ved samfunnsutviklingen på 2000-tallet. Kristoffer Chelsom Vogt (førsteamanuensis, Sosiologisk institutt, UiB) leder samtalen.  

Sosiologisalongen er stedet å avslutte arbeidsuken for studenter alle samfunnsengasjerte. Sosiologisalongen er et uformelt forum for ansikt-til-ansikt diskusjon av viktige samfunnsspørsmål. Her trekkes det linjer fra det store til det små – fra politikk og ideologi til enkeltmenneskers hverdagsliv og selvforståelse.

Søk