Korona og samfunnet

Institutt for samfunnsforskning (ISF) inviterer til et nettarrangement om hvordan koronapandemien påvirker og fortsetter å påvirke samfunnet vårt.

Tid: Onsdag 19. august, kl. 15:00 – 15:45

Sted: https://livestream.com/accounts/5743419/events/9244324

 

Koronasituasjonen stiller samfunnet overfor store utfordringer. Innsikt og kunnskap er nødvendig i denne situasjonen. På ISFs sensommertreff møter sentrale aktører som FHI-direktør Camilla Stoltenberg, NHO-leder Ole Erik Almlid og lege Ayan B. Sheikh-Mohamed forskere med ferske resultater. Temaet er hvordan koronapandemien har påvirket og fortsetter å påvirke samfunnet vårt.

Program:

Kommunikasjon og tillit i krisetider

FHI-direktør Camilla Stoltenberg i samtale med ISF-forsker Kjersti Thorbjørnsrud og lege Ayan B. Sheikh-Mohamed.
Forsker Audun Fladmoe presenterer hovedfunn fra ISFs spørreundersøkelse om hvem som i størst grad fulgte myndighetenes koronaråd om hygiene og distanse i de første ukene etter nedstengingen.

Korona, arbeidsliv og velferd

NHOs administrerende direktør Ole Erik Almlid diskuterer med ISF-forskerne Anne Skevik Grødem og Kjersti Misje Østbakken.

Ordstyrer er ISF-forsker Jan-Paul Brekke.

Lenke til Facebook-arrangementet finner du her.