Klasse på tv

Classes and Elite Research seminar inviterer til et dypdykk inn hvordan klasser fremstilles på tv.

Tid: 25.10 kl. 15.15 til 17.00 

Hvor: Universitetet i Oslo, Eilert Sundts hus, auditorium 5.

Er det forskjeller i hvor ofte folk fra ulike sosiale klasser vises på TV? Presenteres de på samme måte,? Fremtrer de i ulike sjangre? Fungerer klasse som en moralsk kategori på TV?

Klasse- og eliteseminaret er svært glade for at Fredrik Stiernstedt og Peter Jakobsson tar turen fra Sverige for å presentere resultater fra deres omfattende studie om klassers fremstilling i det svenske TV-tilbudet.

Presentasjonen vil ta for seg klassenes forekomst og representasjon i TV-tilbudet som helhet, og i ulike sjangrer og typer, samt peke på mulige forklaringer og konsekvenser av de mønstrene som finnes i TV-mediets måte å fremstille personer fra ulike samfunnsklasser.

Kommentarer ved:

Tine Figenschou (Institutt for journalistikk og mediefag, OsloMet)

Karl-Fredrik Tangen (Institutt for markedsføring, økonomi og innovasjon, Høyskolen Kristiania)

Tid: Torsdag 25. oktober kl 15.15
Sted: Aud. 5, Eilert Sundts hus, Blindern

https://www.facebook.com/events/2275789472435812/