Hvilke konsekvenser har hjemmekontor hatt under pandemien og hva er det viktig å tenke på fremover?

På dette frokostseminaret presenterer forskere ved Arbeidsforskningsinstituttet AFI ved OsloMet de viktigste funnene i rapporten «Hjemme – borte – uavgjort. Hjemmekontor og annet fjernarbeid: Kartlegging av omfang, utviklingstrekk og konsekvenser».

Når: Tirsdag, 26.04.22, kl. 09.00-10.30
Hvor: Pilestredet 48, Eva Balkes hus: S141, Gerd Wangs auditorium, 0167 Oslo, Norge

Hvordan blir arbeidslivet framover?

Forskerne har undersøkt hvilke konsekvenser hjemmekontor under pandemien har hatt for arbeidstakere og virksomheter. Hvordan har egentlig arbeidstakerne hatt det på hjemmekontorene sine i løpet av det siste året?

De har også undersøkt hvilke konsekvenser det å jobbe mye hjemmefra har hatt for arbeidstakernes arbeidsmiljø, helse og trivsel, og hva som skjer med arbeidstiden.

Hvilke erfaringer har arbeidsgivere og ledere gjort seg, og hvordan tenker de om hjemmekontor fremover?

 

Utfordrer grensene

Muligheten til å kunne jobbe når og hvor som helst utfordrer grensene mellom jobb og fritid. Du får høre mer om fleksibilitetsparadokset, og andre dilemmaer ved hjemmekontorbruk.

Forskerne har også sett på hvordan partssamarbeidet har fungert, og hva implikasjonene for personvern og privatliv er ved bruk av hjemmekontor.

Rapporten er utarbeidet på oppdrag for Arbeids- og inkluderingsdepartementet (AID).

Forfattere av rapporten: Mari Holm Ingelsrud, Siri Yde Aksnes, Vilde Hoff Bernstrøm, Cathrine Egeland, Per Bonde Hansen, Eirin Pedersen, Anders Underthun og Emily Mary Weitzenboeck.

 

Påmelding og praktisk informasjon

Arrangementet er hybrid, og det vil bli mulig både å møte opp i Pilestredet og å følge med på strømming. Lenke publiseres snart på arrangementsiden!

Vil du komme på det fysiske arrangementet? Da er det fint om du registrerer deg i nettskjemaet, så vi vet hvor mange som kommer.