Frist: Erik Blytt-stipend for masterstudenter

Masterstudenter i sosiologi kan søke på Erik Blytt-stipendet ved Senter for Utvikling og Miljø. Søknadsfrist 1.  oktober. Les mer her.