Debatt: Vårt lille land og kampen om vitenskapelighen

Hør norske sosiologer diskutere hvor samfunnsforskningen må gå!

TID: 24. januar kl. 18-20.00

STED: Stormen bibliotek, Litteratursalen, Bodø.

I anledning lanseringsfest for sosiologen.no sin Bodøredaksjon spør vi: Hvor må samfunnsforskningen gå – om den skal fortsette å være relevant for samfunnet den studerer?

Dyptinngripende og omfattende samfunnsendringer stiller nye krav til samfunnsforskningen. Betydningen av at forskerne ikke støver ned på kontorer og i faglige «menigheter» øker. Som et svar på det har norske sosiologer lansert nye nettsider, sosiologen.no – med mål om å bringe faglige innsikter ut til en bredere offentlighet.

Debattdeltakere:
Mette Andersson, Insitutt for sosiologi og samfunnsgeografi, Universitetet i Oslo
Tore Rafoss, Institutt for kirke-, religions-, og livssynsforskning (KIFO)
Berit Skorstad, Fakultet for samfunnsvitenskap, Nord Universitet
Debattleder: Pål Halvorsen, Bodøredaktør for sosiologen.no og stipendiat på Nord

PROGRAM:

18:00 Kampen om vitenskapeligheten
Innlegg ved professor Mette Andersson

Mette Andersson har i flere tiår forsket på innvandring og integrering. Et fagfelt som er sterkt kontroversielt i den norske offentligheten. Er forskerne bare venstreradikale innvandringsoptimister, eller stiller de kritiske og restriktive krav? Og hva med «innvandrer-regnskapet» til SSB? Kan man regne seg frem til betydningen av innvandring? Gjennom intervjuer med landets ledende innvandringsforskere viser Mette Andersson hvem de er og hva de velger å kommunisere offentlig.

18:15 Hvordan bruke teori
Innlegg ved forsker Tore Rafoss

I kjølvannet av 22. juli 2011 endret Tore Rafoss doktorgradsprosjektet sitt til å handle om nettopp terrorhandlingen som skjedde ved regjeringskvartalet og på Utøya. Hvordan kunne dette skje i Norge? Og hva var det? Gjennom studier av offentlige minneritualer, Jens Stoltenbergs taler og meningsarbeidet som ble gjort viser Rafoss hvordan vår forståelse av 22. juli ble formet. Med dette som eksempel snakker han om hvordan ingenting er så nyttig som en god teori, og hva de hjelper oss med å se.

18:30 Vårt lille land
Innlegg ved professor Berit Skorstad

Berit Skorstad er redaktør for den nylig utkommede antologien Vårt lille land, med bidrag fra forskere på Nord som ser spesielt på miljø, internasjonale relasjoner og nordområde-studier. Hva er fellestrekkene ved bidragene i antologien og hva kan de si oss om norsk sosiologi i dag? Hvilke utfordringer preger nordområdene og hvordan preger dette sosiologen i nord?

18:45: PAUSE

18:50-19:30: SAMTALE: «Er Norges utfordringer sosiologiens utfordringer?

Sosiologien blir gjerne omtalt som velferdsstatens dårlige samvittighet, som minner om at fremskrittene og likheten man ønsker å nå fortsatt ikke er her, men med en verden i endring og internasjonale fenomener som klimaendringer og migrasjon har sosiologien vendt seg utover. Likevel står spørsmålet seg: hvordan formes det vi forsker på av hvor vi forsker? Hvordan påvirker samfunnet forskningen? Og, ikke minst, hva burde man forske på, og hva skal vi med forskningen?

Vi byr opp til debatt om en av samfunnsvitenskapens største – og mest splittende – utfordringer.