Den sosiologiske offentlighet

Straff er et kraftig uttrykk for statens autoritet og makt over enkeltmennesker. Derfor trenger vi en levende og kritisk samtale om straffens etiske sider. Spørsmål om hvorfor vi straffer, hva vi straffer, hvem vi straffer og hvordan vi straffer må stadig diskuteres, utfordres og belyses fra ulike perspektiver.

 

I høst kom boka «Straffens etikk» på Scandinavian Academic Press som et bidrag til en slik tverrfaglig og erfaringsbasert samtale om straffens etiske sider. Ulike verdikonflikter, etiske problemer og moralske dilemmaer tas opp av forskere og profesjonsutøvere som arbeider med straff, strafforfølging og straffegjennomføring.

 

Denne kvelden vil de to redaktørene, Geir Heivoll og Terje Emil Fredwall, sammen med flere av bokas bidragsytere snakke om noen av temaene som belyses i den ferske boka:

 

Program:

*Straff, rett og etikk i norsk tradisjon.
Samtale mellom Jørn Jacobsen, Geir Heivoll og Terje Emil Fredwall

*Metoo i politiet – uskyldig moro eller blodig alvor?
Tania Randby Garthus

*Bevisvurdering i politi- og jussutdanningen – behov for endringer?
Lisbeth Fullu Skyberg

*Dugnad og samfundssind også i fengslene?
Om fengslenes håndtering av covidpandemien i Norge og Danmark.
Ingrid Rindal Lundeberg og Peter Scharff Smith

 

Om paneldeltakerne:

Geir Heivoll er professor ved Politihøyskolen.

Terje Emil Fredwall er førsteamanuensis ved Universitetet i Agder.

Jørn Jacobsen er professor ved Det juridiske fakultet, Universitetet i Bergen.

Tania Randby Garthus er politioverbetjent og høyskolelektor ved Politihøgskolen.

Lisbeth Fullu Skyberg er forsker ved Universitetet i Bergen og Nasjonalt kunnskapssenter om vold og traumatisk stress.

Ingrid Rindal Lundeberg er førsteamanuensis i rettssosiologi ved Kriminalomsorgens høyskole og utdanningssenter.

Peter Scharff Smith er professor i rettssosiologi ved Universitetet i Oslo.

 

Arrangementet er gratis og åpent for alle. Facebookarrangement finner du her. 

Søk