Den sosiologiske offentlighet

Sverre Lysgaard – «Utviklingsoppgaver i sosiologien» (1982)

Sosiologer bør ikke kunne ta faget i bruk som en privat meningsytring, argumenterer Sverre Lysgaard i denne artikkelen.

Sverre Lysgaard – «Utviklingsoppgaver i sosiologien»

Les pdfen her. Videre lesning: Thomas Mathiesen svarer på Lysgaards artikkel i et debattinnlegg i Sociologisk forskning samme år.

I denne artikkelen fra 1982 tar Sverre Lysgaard til orde for å utvikle et eget fagkollektivt program i sosiologien. Programmet skal bidra til å utvikle og videreutvikle sosiologien som fag.
Lysgaard er klar over og understreker at det kommer til å bli strid om hva et slikt  fagkollektivt sosiologisk program skal bestå av. Selv mener han at de institusjonaliserte fagkontekster vitenskap og profesjon vil være inspirerende retningslinjer for å utvikle sosiologi som fagfelt. I artikkelen utdyper han blant annet hva han legger i dette.
Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk