Den sosiologiske offentlighet

Skeivt kulturår – 50 års markeringen

I dag er det 50 år siden homofili ble avkriminalisert i Norge. Hva betyr 50 år med lov til å elske hvem man vil? Vi feirer med å fremheve noe av forskningen som tar for seg skeiv tematikk.

Homoparagrafen 

Paragraf 213, også kalt “homoparagrafen”, forbød seksuell omgang mellom menn, og ble fjernet fra straffeloven den 21. april 1972. Denne loven var kun én lov i en lang rekke av lover mot likekjønnet seksualitet i Norge, som stammer helt tilbake til 1100-tallet (Jordåen, 2021). Normer forteller oss mye om hvordan et samfunn forstår sine system og individer. Det at likekjønnet seksualitet var forbudt sier noe om normene knyttet til seksualitet og kjønn. At loven kun omtalte menn forteller oss også en del om holdninger til kvinnelig seksualitet og relasjoner. Et av formålene med paragrafen var å forhindre at unge menn skulle forføres av homofile, og selv bli homofile (Skaug Halsos, 2007, s.101). I år feirer vi skeivt kulturår, og 50 år med friheten til å elske.

Hvilke forskningsprosjekter finnes på dette feltet? Her får du en oversikt

 

LHBTIS-levekår 2020

Dette prosjektet er den fjerde landsdekkende levekårsundersøkelsen blant skeive. Formålet var å kartlegge og sammenligne levekårsforhold til personer med ulike seksuelle orienteringer og kjønnsidentiteter. Et hovedfunn i undersøkelsen er at transpersoner rapporterte tydelige levekårsutfordringer. Lesbiske kvinner og homofile menn rapporterte sine levekår i stor grad på lik linje med heterofile kvinner og menn, men homofile og lesbiske er noe mer utsatt for psykiske helseplager. Les hele rapporten her. 

 

Universitetet i Stavanger 

Høsten 2020 startet Skeiv Forskningsgruppe ved UiS. Deres målsetning er å promotere det skeive forskningsfeltet i Norge. Her samles forskere og studenter for å inspirere, provosere og samarbeide innenfor skeiv forskning, teori, metode, pedagogikk og akademisk praksis. Les mer om Skeiv Forskningsgruppe her. 

 

Universitetet i Oslo

Senter for tverrfalig kjønnsforskning ved UiO har flere pågående prosjekter som tar for seg skeiv tematikk, sosial klasse og kritisk teori. Blant dem er prosjektet Nye seksualiteter – nye sårbarheter? Formålet i dette prosjektet er utvikle en dypere kunnskap om sammenhengen mellom sosial klasse, kjønn, intimitet og seksuelle handlingsrom. Et annet prosjekt tar for seg Velferdsskapet, med formål å bidra til  kjønns- og seksualitetshistorisk forskning i de nordiske velferdsstatene. Det teoretiske grunnlaget for prosjektet er Foucaults maktforståelse, feminisme og queer theory. Les mer om prosjektet her.

 

Skeivt Arkiv   

Hos Universitetsbiblioteket i Bergen finner du Skeivt Arkiv. De samler, lagrer og formidler skeiv historie. Arkivet er rik samling med ulike formater, noe som gjør dem til en god ressurs for all skeiv forskning. Selv mottok jeg et stipend fra Skeivt Arkiv for min mastergrad i sosiologi med skeiv tematikk. Høsten 2021 startet Queerdom som er et tverrfaglig forskningsprosjekt i samarbeid med Skeiv Arkiv og det humanistiske fakultet ved UiB. 

 

Universitetet i Bergen

Ved UiB finner du tillegg til Skeiv Arkiv også en rekke forskningsprosjekter som tar for seg mangfold, kjønn og seksualitet. Her finner du i likhet med UiS også en tverrfakultær forskningsgruppe. Se hele oversikten her.

 

Kilder  

Berge, B. (9.juni, 2021). Paragraf 213 – seksuell omgang mellom menn som straffbart forhold i Store norske leksikon https://snl.no/Paragraf_213_-_seksuell_omgang_mellom_menn_som_straffbart_forhold 

Jordåen, R. (5.august, 2021) Historia om § 213  https://skeivtarkiv.no/skeivopedia/historia-om-ss-213 

Skaug Halsos, M. (2007) Norway 1842-1972: When Public Interest Demands it i Criminally Queer, Homosexuality and Criminal Law in Scandinavia, 1842-1999

Rydström J, og Mustola, K (red.) https://library.oapen.org/viewer/web/viewer.html?file=/bitstream/handle/20.500.12657/34830/353810.pdf?sequence=1&isAllowed=y 

Stortinget. (19.april, 2022) Avkriminalisering av homofili
https://www.stortinget.no/no/Stortinget-og-demokratiet/Historikk/avkriminalisering-av-homofili/

Tveter, L. (20.april, 2022). 50 år siden opphevelsen av straffeloven § 213 – «homoparagrafen» https://lovdata.no/artikkel/50_ar_siden_opphevelsen_av_straffeloven_%C2%A7_213__%C2%ABhomoparagrafen%C2%BB/3943

Illustrasjoner
https://brandpad.io/skeivt-kulturar-2022/?fbclid=IwAR2ZVC4uSSB0_5VFYjRAGPQB05DQxQ9fnqAE77_Nn-hvs8i3OnQy-bUx_to

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk