Den sosiologiske offentlighet

Diskriminering hindrer integrering

Vi vet at etnisk diskriminering i arbeidslivet er et stort problem. Like fullt vet vi lite om hva vi kan gjøre med det, skriver Arnfinn Midtbøen i ny artikkel.

Arnfinn H. Midtbøen går i artikkelen «Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet» gjennom nyere forskning på diskriminering av etniske minoriteter.

Tre typer forklaringer

Utfordringer knyttet til å måle diskriminering har lenge ført til at diskusjonen hovedsakelig har begrenset seg til uenighet om hvorvidt etnisk diskriminering faktisk foregår, og  i liten grad om hva som skaper diskriminering og hvordan vi kan få bukt med den.

Studier av diskriminering i Norge har vist at innvandrere har problemer med å komme seg inn på arbeidsmarkedet, jobber mer deltid, er oftere overkvalifiserte og har dårligere lønnsutvikling enn majoritetsbefolkningen. Diskrimineringen består hovedsakelig i å få tilgang til arbeidsmarkedet, og har hovedsakelig tre ulike typer forklaringer.

Individforklaringer handler om den enkelte arbeidsgivers valg. Organisasjonsforklaringer sier noe om kultur og prosedyrer som fører til diskriminering i den enkelte organisasjonen. Strukturelle forklaringer handler om lover og regler.

(…) etnisk diskriminering utgjør et betydelig hinder for etniske minoriteters tilgang til det norske arbeidsmarkedet

Arnfinn H. Midtbøen

Et hovedpoeng i artikkelen er at vi må bevege oss vekk fra å diskutere hvorvidt diskriminering skjer, til hva vi kan gjøre for å forhindre det. Midtbøen hevder mer forskning er svaret: mer forskning på etterkommergenerasjonen, tverrfaglighet, sammenligning mellom land og mer eksperimentelle studier er veien å gå.

Artikkelen avsluttes med en oppfordring til våre politikere om å erkjenne at etnisk diskriminering står i veien for vellykket integrering.

Les hele artikkelen: «Etnisk diskriminering i arbeidsmarkedet» av Arnfinn H. Midtbøen (Institutt for samfunnsforskning) i Tidsskrift for samfunnsforskning 1/2015.

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk