Den sosiologiske offentlighet

Sosiologi i praksis

Hva gjør sosiologer, hvordan praktiseres sosiologi i arbeidslivet, og hva kan en eventuell etterutdanning i sosiologi bidra med?

Tyve sosiologer sitter klare på Sentralen når sosiologisk workshop sparkes igang. Initiativtaker Per Magnus Mæle ønsker velkommen med en oppfordring til kveldens aktiviteter;  Han vil at deltagerne skal se for seg at de er på impro kveld, hvor alle reagerer dynamisk på hverandres innspill og lar seg rive uanstrengt med. Mæle ønsker seg et mangfold av refleksjoner rundt sosiologisk praksis, med et mål om å koke ned erfaringene til en felles plattform. Denne plattformen skal deretter kunne legge grunnlaget for en eventuell etterutdanning i sosiologi.

Samtlige av deltagerne jobber utenfor akademia, og det ytres mer eller mindre krasse kritikker mot den akademiske sosiologens arroganse

Hannah Løke Kjos

Hva gjør sosiologer?

Det ligger en praksis-tankegang bak initiativet, da spørsmålet som stilles er hva sosiologer utenfor akademia driver med og hva de bruker sin sosiologiske utdannelse til i arbeidslivet. Samtlige av deltagerne jobber utenfor akademia, og det ytres mer eller mindre krasse kritikker mot den akademiske sosiologens arroganse. Flere lurer på hvor den gjengse sosiologen blir av, når forskerne opphøyes og praksis nedvurderes. Med Dorothy Smith spøkende i bakgrunnen, er det hva sosiologer faktisk gjør som settes under lupen. Dette skal finnes ut i felleskap.

Deltagerne presenterer svarene sine for hverandre.
Foto: Kenneth Dahlgren

Erfaringsbasert kunnskap

Deltagerne deles inn i mindre grupper for å svare på spørsmålet; Hva har jeg bygget på av sosiologisk kunnskap i arbeidslivet?, og deretter presentere for hverandre. Deltagerne setter iherdig igang med idémyldring, og jeg identifiserer noen fellestrekk i erfaringene. Det trekkes frem sentrale teoretiske og metodiske bidrag, og mange legger vekt på klassiske sosiologiske problemstillinger representert ved aktør/struktur, mikro/makro, eller konsensus/konflikt. Ei forteller at hun har brukt sosiologien som «både våpen og verktøy» i arbeidslivet, og mange nikker bekreftende. Mest av alt har sosiologien styrt blikket og tilbudt en «mode of inquiry».

Mest av alt har sosiologien styrt blikket og tilbudt en «mode of inquiry»

Hannah Løke Kjos

En etterutdanning i sosiologi

Neste spørsmål som skal besvares er hva deltagerne manglet i utdanningen, og dermed hva en etterutdanning kan inneholde. Noen grupper klarer ikke identifisere noen mangler, mens andre kunne ønsket seg mer empirisk orientert undervisning, en tydeligere sammenkobling mellom teori og praksis, samt et klarere inntrykk av hva slags arbeid en sosiolog faktisk gjør. Forslag til en etterutdanning ville innebære de nevnte punktene, i tillegg til blant annet skrivekurs, arbeid med prosjekter i mindre grupper og undervisning i formidling. Deltagerne ser ut til å være enige om at en etterutdanning ville holdt liv i den sosiologiske kunnskapen, men samtidig utvide denne.

Mæle (til høyre) i dialog med en av deltagerne.
Foto: Kenneth Dahlgren

Veien videre

Kvelden rundes av med en oppsummering, hvor nøkkelbegrepene er erfaringsbasert kunnskap, bevisstgjøring av sosiologisk praksis og mest av alt et grunnlag som kan bygges videre på. Enda en workshop arrangeres en drøy måned senere, hvor selveste Aksel Tjora deltar, i håp om å bringe et etterutdanningstilbud nærmere virkeligheten. Tjora forteller om suksessen bak Trondheims sosiologisk poliklinikk, som Mæle betegner som  sosiologi i praksis. Det blir spennende å se hva veien videre blir og hvordan en etterutdanning i sosiologi kan utformes og tas i bruk!

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk