Den sosiologiske offentlighet

Har sosiologene abdisert?

Tirsdag kveld debatterte et kompetent panel påstanden om sosiologenes abdikasjon i forbindelse med nyutgivelsen av "Det norske samfunn". Her kan du høre opptaket.

Kjelleren på Litteraturhuset var smekkfull når Sosiologforeningens østlandsavdeling inviterte til debatt om sosiologiens samfunnsoppdrag og gjennomslagskraft med utgangspunkt i verket Det norske samfunn (2016). Siden verket er utgitt i så mange versjoner, tjener det som et godt utgangspunkt for å diskutere fagets utviklingslinjer.

Er dagens sosiologer like gode som «gullaldersosiologene» på å identifisere de marginaliserte? Gjøres forskningen relevant for et internasjonalt samfunn? Har sosiologien gjennomslags- og påvirkningskraft i samfunnet? Deltakerne presenterte ulike svar på disse spørsmålene, som nå kan høres og/eller sees i lyd- og videoopptakene her!

Kritiker Rune Slagstad presenterte og utfylte sin kritikk, før redaktørene, Lise Kjølsrød og Ivar Frønes la frem deres tanker om det redaksjonelle arbeidet. Deretter presenterte Marianne Nordli Hansen sin kritikk av at klasseaspektet er fraværende i boken, etterfulgt av to av kapittelforfatterne som var bedt om å si noe fra sitt perspektiv. Dette var Cathrine Holst, som har skrevet om EU og europeisering, og Are Skeie Hermansen, som har skrevet om innvandring. Magne Flemmen styrte ordet.

 

Lydopptak (programmet starter etter 17 min)

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk