Den sosiologiske offentlighet

Ingrid Walstad Larsen – rådgiver

Ingrid Walstad Larsen er sosiolog i den offentlige tannhelsetjenesten, og anbefaler en jobb i fylkeskommunen.

ingrid-w-larsen

foto: Møre og Romsdal fylkeskommune

Fylkestannlegens kontor er muligens ikke det første man tenker på når man det tales om sosiologer i arbeid, men også der er det jobbmuligheter for en sosiolog.

Ingrid Walstad Larsen jobber nemlig som rådgiver i den offentlige tannlegetjenesten i Møre og Romsdal. Hun uttrykker at fylkeskommunen er et flott arbeidssted for samfunnsvitere.

TEKST: Silje Kathrine Høyland

– Hva jobber du med?

– Jeg jobber som rådgiver på fylkestannlegens kontor i Møre og Romsdal fylkeskommune.


– Hva går arbeidsoppgavene dine ut på?

– Jeg jobber innenfor HR-området i administrasjonsavdelinga i den offentlige tannhelsetjenesten. Dette innebærer utviklingsprosjekt og driftsoppgaver som eksempelvis rekrutteringsprosesser, introduksjon og oppfølging av nytilsatt tannhelsepersonell, strategiplan for rekruttering, dokumentering, og produksjon av materiell, rutiner og prosedyrer. Jeg jobber også med hvordan vi kan redusere sykefraværet blant ansatte.

 

– Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

– Jobben min innebærer mye skrive- og planleggingsarbeid, samt driftsoppgaver som saksbehandling og rekruttering. I dag har jeg eksempelvis opprettet nye stillinger som vi skal lyse ut, og dette gjør jeg gjennom dataprogrammet vi bruker i rekrutteringsarbeid. Deretter skal søknader behandles, og intervju av kandidater gjennomføres. Dette er en kontinuerlig prosess i tannhelsetjenesten, og vi lyser ut stillinger hele året. Neste uke skal jeg på kurs i organisasjon- og lederutvikling, og uka etter der skal jeg utarbeide statistikk over sykefravær, deretter skal vi samarbeide med bedriftshelsetjenesten om ergonomi på tannklinikkene. Dagene er varierte, og vi har mange ulike oppgaver som skal gjennomføres i løpet av et år.

Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg havnet inn i fylkeskommunens verden, og for en verden det er! Her burde det komme flere sosiologer, det er en fantastisk organisasjon for en samfunnsviter.

Ingrid Walstad Larsen

– Visste du hva du hadde lyst til å jobbe med da du studerte sosiologi?

– Nei, jeg visste ikke hva jeg ville gjøre utenom at jeg hadde et ønske om å jobbe med mennesker og bidra til å gjøre verden til et litt bedre sted å leve. Det var tilfeldigheter som gjorde at jeg havnet inn i fylkeskommunens verden, og for en verden det er! Her burde det komme flere sosiologer, det er en fantastisk organisasjon for en samfunnsviter.

 

– Hvordan fikk du jobben du har nå, og hvilke egenskaper og kvalifikasjoner avgjorde?

– Jeg har de siste to årene vært trainee gjennom Kom Trainee, og har hatt arbeidssted i fylkeskommunen i begge årene. Her har jeg jobbet mye innenfor HR. Da jeg søkte på traineestillingen brukte jeg god tid på søknaden, og forklarte hvorfor jeg var den rette for jobben. På intervjuet var jeg veldig opptatt av å vise mitt engasjement for stillinga, og hvorfor jeg skulle ha den! Etter traineeoppholdet søkte jeg på en stilling som ble utlyst, og fikk den på bakgrunn av min erfaring med HR-arbeid, samt personlig og faglig kompetanse. Jeg tror min utdanningsbakgrunn hadde stor betydning for at jeg fikk jobben, da svært mange av arbeidsoppgavene sammenfaller med hvordan en sosiolog jobber.

 

– Var noe av det du lærte på sosiologiutdanningen avgjørende for at du fikk jobben?

– Ja, det tror jeg. Dette gjelder blant annet måten vi lærer å skrive akademisk på, måten vi tolker, analyserer, diskuterer og formidler det vi ser, hører og leser. Måten vi kan behandle store mengder med datamateriale, det at vi bruker ulike metoder for å innhente informasjon, det å være kritisk, nysgjerrig og interessert, og det å se problemstillinger ut i fra ulike perspektiver. Jeg opplever at sosiologi er svært verdsatt i organisasjonen jeg jobber i.

Vi favner om store deler av samfunnet, og jeg bruker sosiologiutdanningen min på alle plan, i alle faser og prosesser, hele dagen.

Ingrid Walstad Larsen

– Bruker du sosiologiutdanningen din på jobb?

– I aller høyeste grad! Fylkeskommunen er et regionalt demokrati. Den offentlige tannhelsetjenesten gir gratis tannhelsetjenester til grupper som er nevnt i Lov om tannhelsetjenesten, dette er barn og ungdom for 0-18 år, mennesker med utviklingshemming, eldre og uføre i institusjon og hjemmesykepleie, 19-20 får tilbud om undersøking og tannbehandling, samt vi behandler fengselsinnsatte og personer i kommunal og statlig rusomsorg. Vi har søkelys på kvalitet og pasienttrygghet i behandlinga av våre pasienter, og dette er noe vi kontinuerlig jobber med. I tillegg jobber vi i administrasjonen både med lovverk, samhandling, organisasjonsutvikling, regionale og lokale utfordringer, personalpolitikk og økonomi. Vi favner om store deler av samfunnet, og jeg bruker sosiologiutdanningen min på alle plan, i alle faser og prosesser, hele dagen.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk