Den sosiologiske offentlighet

Denne boken er verdt pengene

I Hva er penger tydeliggjør forfatter og samfunnsøkonom Roman Linneberg Eliassen et abstrakt tema som vi forholder oss til daglig.

Med en tverrfaglig tilnærming forklares pengenes rolle i samfunnet gjennom historien frem til i dag, og redegjør for et økonomisk konsept som har vært med på å forme flere aspekter ved dagens samfunn. Forfatter Eliassen beskriver penger «litt som et monster som er så stort at du ikke ser det, langt mindre vet hvordan du skal angripe det eller forstå dets lunefulle vesen», men presenterer dette høytsvevende, men likevel fundamentalt viktige konseptet i et lettlest, intuitivt og engasjerende format.

Innledningsvis belyser Eliassen de ulike formene for betalingsmidler som har eksistert fra oldtiden til i dag. Vi blir tatt med på en reise gjennom ulike samfunn og deres bruk av penger i form av steiner, kyr, edle metaller og mer. Vi blir også ført gjennom historien fra utviklingen av gull som et standard betaligsmiddel helt fram til dagens standard for penger uten tilknytning til en fysisk verdi. Forfatterens evne til å gjøre leseren kjent med essensielle begreper på en lettfattelig måte, i en ellers godt kronologisk oppbygget tekst, gir leseren mulighet til å holde tritt med tung teoretisk kunnskap uten å måtte ha en relevant fagtyngde.

Eliassen benytter de historiske endringene i pengesystemer, som utviklingen av regnskapsføring i Babylon og Mesopotamia, som en anledning til å forklare funksjonene som penger har tjent og konsekvensene av dette. Denne strukturen, hvor en hendelse leder til en annen, gir leseren et godt utgangspunkt til å forstå dagens komplekse pengesystemer i lys av fortidens. Underveis i boken kommer en over enkelte gullkorn, som i diskusjoner med familiemedlemmer om hva penger er, hvor hans tante svarer at: «Penger er frihet… Til å ikke tenke på penger!».

penger

«Hva er penger». Roman Linneberg Eliassen. Oslo: Universitetsforlaget. 160 sider.

Roman Linneberg Eliassen har doktorgrad i  samfunnsøkonomi, er forfatter og oversetter og arbeider i Manifest Tankesmie.

Tverrfaglig tilnærming

En styrke ved boken er den tverrfaglige tilnærmingen som gis til temaene som diskuteres. For eksempel drøftes ulike pengesystemers påvirkning på mellommenneskelige relasjoner:

Hvordan påvirkes et lokalsamfunn der økonomien er basert på gaver og den klare forventningen om en gave tilbake? Hvordan reduserte bøter kriminaliteten i middelalderen? Hvordan har renteinntjening påvirket og blitt påvirket av moralfilosofi? Hvordan har bokføringen bidratt til de tidlige jordbrukssamfunnenes utvikling og hvilke konflikter møter vi i dag mellom bærekraftig utvikling og en vekstbasert økonomi?

Dette er eksempler på spørsmål som leseren introduseres til, og får svar på underveis med ulike innfallsvinkler fra sosiologi, filosofi, naturvitenskap, psykologi og samfunnsøkonomi. Diskusjonene taler til forfatterens brede kunnskapsgrunnlag og virker engasjerende for leseren.

Forskjeller i synspunkt og kritiske spørsmål som engasjerer

Motstridende teorier

Økonomi og samfunnsøkonomi, som andre samfunnsfag, har mange tilfeller av delvis eller motstridende teorier på ulike temaer. I enkelte sammenhenger fungerer en teori bedre enn en annen, og det hører sjeldenhetene til at sikkerheten og enigheten rundt en teori tilsvarer innen naturvitensakpen. Der hvor en ideologisk og teoretisk konflikt oppstår tar Eliassen en primært deskriptiv tilnærming av grunnleggende forskjeller mellom de ulike synspunktene, som i beskrivelsen av forskjellene mellom Keynesianisme og monetarisme. Dette lar leseren selv ta stilling til hva en tenker rundt det diskuterte temaet, samtidig som det stilles kritiske spørsmål som engasjerer. Personlig fant jeg det spesielt interessant å lese om ulike teorier for endringer i pengevesenets oppbygning som kan lede til en grønnere og mer bærekraftig økonomi.

«Hva er penger» går grundig til verks i å besvare de ulike sidene ved spørsmålet

På den «pengepolitiske sti»

Eliassen skriver på en ryddig og lettlest måte der fagbegreper forklares gjennom analogier, eksempler og anekdoter. Hans sammenligning av valutaunioner med å sykle på en tandemsykkel med alle sine venner, er en av flere finurlige analogier som fanger leserenog likevel har en solid pedagogisk tilnærming i forklaringen av komplisert tematikk.

I dette tilfellet har han kortfattet illustrert begrensningene man har til å følge en «pengepolitisk sti» som passer en selv best, da dette avhenger av en større gruppes behov. Samtidig kunne enkelte beretninger, som sammendraget av Shakespeares Kjøpmannen i Venedig, til fordel vært kortet ned for mer informasjon om de moralske oppfatninger av lånevirksomhet og penger gjennom historien.

Grundig innføring

Innenfor rammene av å være en kort introduksjonsbok i Universitetsforlagets «Hva er»-serie går Hva er penger i sin helhet grundig til verks i å besvare de ulike sidene ved spørsmålet, samt relaterte spørsmål. En uønsket konsekvens av dette er at en til tider kan føle seg kastet fra et tema til et annet – og typisk idet temaet begynner å bli spennende. Samtidig ville mer uttømmende forklaringer trolig ha krevd flere bind og ikke tjent som en kort introduksjon.

Med 99 fotnoter til ulike temaer underveis, og med en liste over bøker og artikler for videre lesning etter hvert kapittel, er boken på sine 159 sider godt referert. Dette lar den nysgjerrige leseren heller selv velge ut hva som er interessant og enkelt slå det opp.

Det er nyttig for enhver å ha et forhold til hva penger faktisk er

Hva er egentlig penger?

Samtidig som vi enten bruker, snakker, tjener eller regner penger daglig, er det ikke alltid like tydelig hva penger faktisk er. I Norge bruker vi stadig mindre av sedler og mynter, til fordel for digitale løsninger. Faste regninger betales gjennom nettbanken, dagligvarehandel med bankkort og spleislag deles via digitale betalingstjenester på mobiltelefonen.

Vi lever i en verden med finansinstitusjoner som nettopp har fått hode over vann etter en finanskrise. Utstrakte globale samarbeid og teknologi har ført til en mye mer sammenknyttet verdensøkonomi der pengepolitikk påvirker ethvert lands handel og relasjoner, og der kryptovaluta har hatt en mer eksplosiv vekst enn mange hadde forestilt seg. I de fleste deler av verden er dagens penger i stor gard abstrakt og uten iboende verdi, men heller basert på tillit til dens verdi.

Eliassen skriver:

«Når vi skal forstå hvorfor økonomien svinger må vi forstå den grunnleggende rollen penger og sentrale institusjoner som bank og finans spiller»

Penger påvirker mange av våre hverdagslige og mer livsdefinerende beslutninger. Det kan derfor også være nyttig for enhver å ha et forhold til hva penger faktisk er, samt andre begreper som denne boken tar opp; inflasjon, valuta, nominelle og reelle verdier, kryptovaluta, hvordan sentralbanker opererer og mye mer. Som en kort introduksjon går ikke boken i dybden på disse temaene, men skaper heller en bred oversikt som kan bidra til å bygge allmennkunnskapen. Studenten og den mer generelt nysgjerrige vil mest sannsynlig ogsålære en del av denne boken. Samtidig har oversikten boken gir, og dens funksjon som et utgangspunkt for videre lesning, en ytterligere verdi for disse leserne.

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk