Utrop: Nordic Working Life Conference

Nordic Working Life Conference foregår i Aalborg i juni 2020. Fristen for å sende inn abstracts er 1. mai 2019.