Utrop: konflikt og endring

Norsk sosiologisk tidsskrift lanserer i 2020 et temanummer om konflikt og endring.

Frist: 15. mars 2019

Konflikt og endring er uatskillelige – konflikter er både opphav til og resultat av samfunnsendringer. I en verden hvor vi opplever raske og store endringer i identitet, verdier og
sosiale institusjoner, og en vedvarende ulikhet i fordeling av materielle ressurser og makt, blir konflikt et viktig tema å utforske med et sosiologisk blikk. Sosiologer har gjennom årene vært
opptatt av hvordan konflikt kan forstås, hvordan konflikter oppstår, hvilke aktører som er involvert, og konfliktens konsekvenser. Studier av sosiale konflikter forbinder klassikerne (Marx og Weber) med aktuell samfunnsforskning.

Temanummeret vil bli publisert som nummer 3/2020. Redaktører er Eirin Pedersen og Tone Liodden. Send inn et sammendrag innen 15. mars 2019 til eirin.pedersen@oslomet.no eller
tone.liodden@oslomet.no. På bakgrunn av innsendte sammendrag inviterer redaktørene noen av forfatterne til å sende inn et fullstendig artikkelutkast med frist 15. oktober 2019. Innsendt artikkel vil så bli gjenstand for ordinær fagfellevurdering.

Les det fullstendige utropet