Bendik Mogensen – Markedsanalytiker i Opinion

Bendik jobber med å skape kunnskap for kunder som ønsker å forbedre, kartlegge eller videreutvikle sine foretak. For ham gir sosiologien et sentralt metodefaglig grunnlag.

Hvorfor valgte du sosiologi?

Jeg studerte i utgangspunktet psykologi ved et universitet i USA, og siden studieløpene der er litt annerledes enn de er her i Norge endte jeg opp med å ta noen sosiologifag ved siden av de obligatoriske psykologifagene. Så i løpet av de 4 årene jeg var der så innså jeg vel egentlig at jeg syntes det jeg lærte om i sosiologi var mer engasjerende.

Ikke at psykologi ikke er det, misforstå meg rett, men det var noe med de utrolige forskjellene som ble belyst og hvordan de både er systematiske, institusjonalisert og også bevist gang på gang uten at det føltes at det ble tatt tak som virkelig traff meg.

Og der er jo USA et eksempel i en helt egen liga, så jeg fikk virkelig øynene opp for eget privilegiet mens jeg var der. Og også hvor aktivt man må jobbe for å være seg det bevisst i hverdagen, noe jeg tar meg selv i å allikevel være blind på titt og ofte.

 

Hva jobber du med idag? 

I dag jobber jeg som markedsanalytiker i Opinion, så noe litt annet enn det som engasjerte mest med sosiologien kanskje, men metodefaglig er det veldig relevant. Til høsten begynner jeg i Schibsted og skal jobbe med research knyttet til UX (red.anm: «user experience») i deres   nyhets-/medieplatformer. Det gleder jeg meg veldig til!

Bendik ny

Bendik Mogensen er markedsanalytiker i Opinion (foto: Opinion)

Hvordan ser en vanlig dag ut for deg?

Ingen dag er vel egentlig lik i denne bransjen. Jeg jobber prosjektbasert og gjerne på flere prosjekter samtidig, som igjen gjerne er i ulike stadier. Så det kan handle om å skrive tilbud på ulike prosjekter, noe som gjerne blir en form for forskningsdesign – hvordan skal vi best finne ut av og svare på det kunden lurer på, hva er den beste metoden også videre?

Da er det jo alt fra ulike kvalitative metoder som etnografi med hjemmebesøk eller byvandringer, dybdeintervjuer og fokusgrupper til kvantitative studier av ulike størrelser og omfang. Så skal det lages samtaleguider eller spørreskjemaer, og rekrutteres respondenter og gjennomføre feltarbeid (kvalitativt eller kvantitativt), før resultatene skal analyseres og vi skriver rapporter som til slutt presenteres for kunder.

Det høres jo kanskje fryktelig gjenkjennelig ut for de som skal i gang med eller skal til å levere en bachelor eller en master. Så jeg er stort sett i flere av disse stadiene samtidig på ulike prosjekter, og det gjør jo at alle dager stort sett er litt ulike eller i det minste inneholder ulike elementer.

 

Hva er sosiologi for deg?

Det handler nok om en forståelse av hvordan samfunnsstrukturene legger føringer for hvordan vi vi som mennesker handler på gruppenivå og hvor mye disse også påvirker hver og en av oss på individnivå. Det er en veldig spennende forståelse på toppen av psykologien som jeg synes beriker den helhetlige forståelsen av hvordan verden fungerer. Og kanskje ganske ofte tilsynelatende virker å ikke fungere.

Også synes jeg måten sosiologien tar tak i, og belyser forskjeller, urettferdighet, diskriminering også videre, er noe av det som gjør sosiologi mest spennende og engasjerende – og til tider utrolig provoserende selvfølgelig! For jeg mener det er utrolig viktig at vi får opp i lyset og skaper en forståelse for at ting ikke bare er blitt som de er av naturlige årsaker, eller at noen har «jobbet hardere» enn andre, for at vi skal få til et samfunn som fungerer optimalt. Så sånn sett håper jeg jo at sosiologien får mer plass og at politikere hører mer på sosiologene enn de gjør i dag. Men det gjør vel kanskje alle i sine respektive fagfelt? Hehe.

 

Var det noen spesielle felt innenfor sosiologien som vekket din interesse?

Som nevnt innledningsvis var det nok det jeg leste knyttet forskjeller og ulikhet i USA – hvordan minoriteter har blitt, og blir behandlet – som satte det i gang for meg. At det kan være så systematisk og institusjonalisert at det blir helt åpenlyst – i hvert fall fra et sosiologisk ståsted. Det er liksom ikke et eneste område i samfunnet hvor det ikke foregår. Jeg husker jeg gikk til forelesninger og nesten fikk bakoversveis på ukentlig basis.

I tillegg har jeg også hatt et fokus på bærekraft, klima og miljø, og skrev masteren min på UiO om CSR og grønnvasking. Så her i Opinion har jeg nå de siste tre årene blant annet jobbet med vår årlige bærekraftsrapport hvor vi ser på den norske befolkningens forhold til bærekraft. Veldig gøy og spennende!

 

Hvordan bruker du sosiologien i arbeidet ditt?

Først og fremst går det nok på det metodefaglige, hvordan sette opp og gjennomføre undersøkelser, litt som beskrevet tidligere. Det er sjeldent vi får bestemme tematikken selv siden det meste av det vi jobber med er prosjekter på bestilling fra kunder. Men det går jo naturligvis også en viss samfunnsforståelse inn i analyser og tolkninger av de resultatene vi får. Vi skal jo se det i en kontekst av samfunnet og verden vi lever i, og der mener jeg jo at sosiologien har gitt meg gode mange knagger å henge dette på.