Norsk sosiologforening

Trøndersosiologene

Styret består av 8 personer som representerer ulike hold og bakgrunn i Trøndelags sosiologimiljø.

Hvem er vi?

Styret i Trøndersosiologene består av studenter fra NTNU, ansatte ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU, samt andre sosiologer og sosiologiinteresserte som jobber i Trøndelag.

Styremedlemmenes motivasjon er: Rom for eget faglig engasjement, tilknytning til sosiologimiljøet, å kunne delta i sosial-faglige arrangementer, å bidra til et levende sosiologimiljø i Trondheim, å koble sammen Trøndelags sosiologimiljø.

Hovedmålet med Trøndersosiologene er å være knutepunkt for det trønderske sosiologmiljøet. Derfor består styret av representanter fra flere områder i miljøet.

Hva gjør vi?

Vår ambisjon er å:

  • lage sosial-faglige eventer for medlemmer og andre interesserte
  • rekruttere nye medlemmer til Norsk sosiologforening ved å være et skapende lokallag
  • være bindeledd mellom Trøndelags ulike sosiologiforum
  • bygge en lokallagsidentitet med overføringsverdi
  • skape kontinuitet i aktivitetsplanen – gjenkjennelse og jevnlige aktiviteter
  • synliggjøre aktivitetene på sosiologen.no
  • skape en møteplass og arena på tvers av sosiologimiljøet i Trondheim og omegn
  • samarbeide med ulike aktører og være arrangør og medarrangør for faglige arrangementer

Trøndersosiologene samarbeider med Sosiologisk Poliklinikk i Trondheim sentrum, der mange av arrangementene foregår.

Hva får du?

Du kan delta på våre faglige og sosiale arrangementer, eller bli kjent med flere sosiologer i Trondheim. Har du forslag eller ønsker til arrangementer kan du ta kontakt med oss.

Følg med her på nettsidene på sosiologen.no for aktuelle arrangementer, finn Trøndersosiologene på Facebook, eller ta kontakt med styrets leder om du har spørsmål eller har lyst til å engasjere deg i lokallagets styre.

 

Styret

Består av 8 personer som representerer ulike hold og bakgrunn i Trøndelags sosiologimiljø.

Anne Hirrich – leder

Prosjektutvikler i Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling, og studierådgiver ved KBT Fagskole, bachelor og master i sosiologi fra NTNU, Institutt for sosiologi og statsvitenskap.

“Jeg lengter etter sosiologinettverket og er motivert til å samle sosiologer på tvers av temaområde og nivå. Jeg liker det sosiale og høre hva andre sosiologer driver med.”

 

Eli Smeplass

Førsteamanuensis ved NTNU Institutt for lærerutdanning

“Jeg ønsker at sosiologforeningen skal være en aktiv aktør i nærmiljøet, og opplever dette som viktig for faglig utveksling og utvikling. Jeg vil være med på å gjøre sosial sosiologi på tvers av roller og stillinger”

 

Marianne Skaar

Ansatt i SINTEF Community i faggruppen Arkitektur og samfunn.

“Jeg holder også på med å skrive ferdig en phd i sosiologi ved Institutt for sosiologi og statsvitenskap ved NTNU.”

 

Tarjei Hanken – kasserer

Vitenskapelig assistent ved NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap

 

Aksel Tjora

Professor i sosiologi ved NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap, gründer av Sosiologisk Poliklinikk.

“Jeg er med i styret av Trøndersosiologene først og fremst for å jobbe for et bedre sammenhengende sosiologisk økosystem i Trondheim og Trøndelag, hvor vi blant annet bør nå dem som jobber som sosiologer utenfor NTNU i større grad.”

 

Jakub Stachowksi – representant for ISS

Postdoktor ved NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap

“Mine forskningsinteresser omfatter områder som mobilitet og migrasjon, urbane og rurale områder, kriminalitet og fengselsystemer, historie til Øst og Sentralt Europa og kvalitative forskningsmetoder. Jeg er opptatt av å bidra til et levende sosiologimiliø i Trondheim.”

Kevin Johansen Mediå – studentrepresentant

Førsteårsstudent i sosiologi, styremedlem i Socius Extremus, medlem i Sosiologisk Poliklinikk

“Jeg ønsker å få et bredere nettverk i sosiologi verden og tilegne meg mer kunnskap. Jeg elsker å snakke med folk som brenner for en teori og ønsker å utgjøre en forskjell ved hjelp av sosiologien. Ved å være med i Trøndersosiologene håper jeg å kunne utvikle meg selv til å en dag kunne ha en positiv påvirkning på vår samfunnsutvikling.”

 

Magnus Otneim – quizansvarlig

Bachlor i sosiologi, sosiologi og quiz entusiast

 

Aleksander Haukø Haugen -studentrepresentant

Bachelor fra UiT, masterstudent ved NTNU Institutt for sosiologi og statsvitenskap og medlem på Sosiologisk Poliklinikk

“For tiden jobber jeg som frivillig i Sosiologisk Poliklinikk hvor jeg jobber med kvalitativ analyse i praksis i prosjekter. Jeg er ser fram til å planlegge spennende og engasjerende arrangementer. Jeg er lidenskapelig ovenfor sosiologien, og ønsker og være en pådriver for et samfunnsaktuelt fagforum utenfor akademia.”

 

Ida Marie Brualøkken Søndrol – skribent

Bachelor fra UiO, første års masterstudent ved NTNU.

Min motivasjon for å bli med i Trøndersosiologene er å bli kjent med fagmiljøet i Trondheim, og å bidra til å skape en inkluderende møteplass på tvers av årskull. Mine interessefelt er mediesosiologi og kultursosiologi.”

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk