Norsk sosiologforening

Sosiologforeningen avdeling Østlandet holder årsmøte

Årsmøtet holdes tirsdag 29. januar kl. 18.00 på OsloMet. Her finner du agenda og de relevante dokumentene.

Tirsdag 29. januar kl. 18 holder Sosiologforeningen avdeling Østlandet sitt årsmøte, og alle medlemmer er hjertelig velkommen. Møtet avholdes i lokalene til Senter for profesjonsstudier på OsloMet i Pilestredet 40, 4. etasje.

 

Her er dagsorden for årsmøtet:

 

1. Konstituering og navneopprop

2. Valg av dirigent, referent og to medlemmer til å undertegne protokollen for årsmøtet

3. Godkjenning av innkalling og dagsorden

4. Godkjenning av årsmelding og revidert regnskap

5. Godkjenning av arbeidsprogram for neste periode

6. Godkjenning av neste års budsjett

7. Valg av leder og øvrige styremedlemmer

8. Valg av revisor

9. Valg av avdelingens representant til foreningens Landsstyre, samt vara til denne

10. Eventuelt innmeldte saker

11. Eventuelt saker avdelingen ønsker fremmet på foreningens generalforsamling

 Si ifra hvis du har lyst til å komme, har forslag eller vil engasjere deg i vårt arbeid. Kontaktinfo for styreleder Sveinung Legard er lesv@oslomet.no

Regnskap 2018

Årsmelding 2018

Forslag til styre 2019

Forslag budsjett 2019

Forslag til arbeidsprogram 2019

 

Del på Twitter
Del på Facebook
Del på LinkedIn
Del på E-post
Print

Søk