Sosiolognytt #4-13

Viet til kritisk sosiologi og kritikk i ulike former.

Last ned pdf.

Dette nummeret av Sosiolognytt tematiserer kritikk i dets mange ulike flavører. Alf Gunnar Nilsen ved Universitetet i Bergen kritiserer norsk sosiologipensum for å inkludere lite teori fra sør, masterstudent ved Universitetet i Oslo, Frithjof Eide Fjeldstad, retter kritikk mot Gunnar Aakvaags frihetstypologi og professor Ragnvald Kalleberg tematiserer to utfordringer for norsk sosiologi i tiden framover.

I tillegg gir Arve Hjelseth et forsvar for «Den kritiske sosiologien og dets vilkår», og Vilde Blix Huseby undersøker hvorvidt sosiologers fagkritiske sans har forvitret.