Sosiolognytt #3-11

Dette nummeret av Sosiolognytt tematiserer frihet og sosiologi.

Last ned pdf.

I dette nummeret av Sosiolognytt kan du blant annet lese et intervju med Gunnar Aakvaag under temaet «Frihetens vilkår og sosiologiens muligheter», og et intervju med Sveinung Sandberg som mener sosiologien bør komme seg ut av en faglig melankoli.

I tillegg kan du lese om hvordan Aksel Tjora opprettet en egen «bindestreksinstitusjon» – et helsesosiologisk nettverk, og intervjuer med Karen O`Brien, Karin Widerberg og Jan Egeland.