Sosiolognytt #3-10

Bruker universitetsansatte den akademiske friheten de nyter godt av?

Les pdf her

Skjermbilde 2016-06-25 kl. 16.04.08

Arnfinn Midtbøen og Eirin Pedersen intervjuer forskere om akademisk frihet og undersøker hvordan den blir benyttet. Ellers behandles akademisk frihet og ansvar i et par «post-Hjernevask»-artikler.

Tekst nr. 5-10 i «Norsk sosiologisk kanon» presenteres, og Arve Hjelseth har en kommentar om «Facebook-høyre».