Sosiolognytt #2-15

Tema: «Kjærlighet». Er kjærligheten til faget vårt truet i dag?

Last ned pdf.

Dette nummeret av Sosiolognytt tar for seg de ikke-rasjonelle sidene av akademisk virksomhet – kjærligheten, forstått som kjærlighet til faget vårt.

I tillegg til dette bringer nummeret refleksjoner rundt hvordan studentrollen har endret seg de siste 30 årene, samt en omtale av å bedrive velferdsforskning i verdens største demokrati: India.