Sosiolognytt #2-12

Popkultur har en særegen sosiologisk kraft, hevdes det i dette nummeret.

Last ned pdf.

Sosiologforeningens leder oppfordrer  til verveinnsats, Helene Aarseth intervjues om sine studier i familiesosiologi, og Gunn Kari Skavaug og Sølvi Hovda spør om sosiologi er «en uforståelig potetutdanning».

Dette nummeret bringer også et intervju med gründerne i Comte Analysebyrå, og masterstudent Victor Shammas stiller spørsmål ved om vi virkelig har behov for så mange studenter på universitetene.