Sosiolognytt #1-11

Kanons(a)lutt. Den norske sosiologiske kanonen presenteres i sin helhet.

Les pdf her

Skjermbilde 2016-06-25 kl. 15.17.21

Komitteen som har besluttet hvilke 25 tekster som skal utgjøre «Norsk sosiologisk kanon» presenterer tekstene i sin helhet i denne utgaven. Kommitteen ble ledet av professor Willy Pedersen, og besto forøvrig av Cathrine Holst, Andreas Hompland, Olav Korsnes og Ida Hjelde. Intervju med Willy Pedersen innleder «temadelen».

Til slutt har Arve Hjelseth en tekst om «Kanon til ettertanke».