ST #4-14: Diskriminering i arbeidslivet

Pakistanere diskrimineres i arbeidslivet, konkluderer fem artikkelforfattere. De har sendt 600 jobbsøknader fra fiktive personer.

TEKST: Pål Halvorsen

For å bidra til forståelse for ansettelsesprosesser og diskriminering har Birkeland, Rogstad, Heggebø, Mogstad Aspøy og Fischer Bjelland gjennomført randomiserte felteksperiment i fire norske byer: Oslo, Stavanger, Bergen og Trondheim. Oslo brukes sammenligning med de øvrige tre, for å teste stedets betydning for diskriminering i arbeidslivet. Studien begrunnes i likebehandling som moderne, politisk verdi og diskrimineringsloven om etnisitet.

Felteksperimentene har gått ut på å sende jobbsøknader fra fiktive personer og undersøke hvordan arbeidsgiverne responderer. To likelydende jobbøknader har blitt gitt to ulike avsendere; en med et typisk norsk og en med et typisk pakistansk navn. Tilsammen er det sendt 600 søknader på omtrent 300 utlyste stillinger i henholdsvis (1) Oslo og (2) Stavanger, Bergen og Trondheim.

"Mitt navn er Silje Johansen, jeg er 23 år gammel og har nylig flyttet til Stavanger. Jeg søker med dette på stillingen som sykepleier i Stavanger kommune, Persbråten sykehjem"

Eksempel fra søknadstekst (Birkeland, Rogstad, Heggebø, Mogstad Aspøy og Fischer Bjelland 2014, Appendiks B)

Intervju av arbeidsgivere ville vært en lite egnet metode, i og med at diskriminering er ulovlig juridisk sett. I virkeligheten virker det til å være vanskelig å unngå likevel. 20 prosent av ikke-vestlige innvandrere oppgir å ha opplevd diskriminering i arbeidslivet, ifølge IMDi (2008). Respons på jobbsøknader regnes dermed som et godt mål på diskriminering, særlig fordi det da kun er navnet som er opphav til den eventuelle forskjellsbehandlingen.

Tre ulike forklaringer blir trukket frem: (1) diskriminering på bakgrunn av fordommer, (2) diskriminering basert på mangel på informasjon og (3) institusjonell (strukturell) diskriminering. Disse blir diskutert opp mot ny empiri, og bidrar til økt kunnskap om diskriminering i Norge.

st_2014_03

Les artikkelen i sin fulle lengde:

Diskrimingering i arbeidslivet av Gunn Elisabeth Birkelund, Jon Rogstad, Kristian Heggebø, Tove Mogstad Aspøy og Heidi Fischer Bjelland