ST #3-14: Fortellinger om livet uten arbeid

Om arbeidets verdi, og hvem som har skylden for arbeidsløshet, inspirert av en nyere sosiologisk klassiker.

TEKST: Pål Halvorsen

I denne artikkelen undersøker Krogstad og Tanum arbeidslediges selvforståelse og vurderinger av arbeid, sterkt inspirert av den nyere klassikeren til Cato Wadel, Now Whose Fault Is That? fra 1973. Spørsmålene de stiller handler om hvilke fortellinger informantene forstår sin arbeidsledighet gjennom. I tilleg snur de også spørsmålet til Wadel for anledningen: «Hva skjer når det er arbeid å få, men folk ikke er villige til å utføre arbeidet?»

Allerede her kan assosiasjonene gå til de to forskjellige politiske fløyenes fortellinger om arbeidsledighet, hvor den klassiske konservative versjonen går ut på at det handler om lyst og innsats, og den klassiske radikale versjonen med utbytting og sosial lukning som kausale faktorer. Krogstad og Tanum finner også to narrativ i sitt materiale: arbeidsnarrativet og individualiseringsnarrativet.

Jeg føler at når staten ikke klarer å ha et tilbud til meg, så kan de faen meg brødfø meg

Olga, 24 år, mer eller mindre arbeidsledig i fire år (Tanum og Krogstad 2014)

Arbeidsnarrativet beskrives som i tråd med velferdsstaten; arbeidet sees på som viktig og de arbeidsledige inntar en offerposisjon. Individualiseringsnarrativet beskrives som i kollisjon med velferdsstatsidealer, «slik vi kjenner dem». Der vektlegges at arbeid kan velges og identitet søkes andre steder enn i arbeidet.

Ved å vektlegge meningsaspektet utfylles tidligere forskning, og vi kommer nærmere en forståelse av hva det vil si å være arbeidsledig i Norge i dag.

st_2014_03

Les artikkelen i sin fulle lengde: 

Fortellinger om livet uten arbeid av Anne Krogstad, UiO og Sofie Tanum, Follo Futura AS fra Sosiologisk tidsskrift nr. 3, 2014