Sosiologi i dag søker bidrag om profesjonsblikk

Hvilken betydning for yrkesutøvelsen har  det at mennesker i ulike profesjoner har ulik kunnskap, betingelser og erfaringer?

Sosiologi i dag planlegger temanummer som går til kjernen av sosiologien: hvordan individer innen ulike yrkesprofesjoner påvirker og blir påvirket av strukturelle, organisatoriske og kulturelle strukturer.  Utgangspunktet for nummeret er det gjesteredaktørene Heidi Mork Lomell og Cecilie Basberg Neumann kaller profesjonsblikk: «valg av blikk som analytisk begrep appellerer til mange samfunnsvitere. Vi ønsker at de ulike bidragene i temanummeret skal utforske blikket som inngang til å forstå sosiale praksiser». Bidragene kan handle om både hvordan dette blikket påvirker selve utførelsen av yrket, og hvordan brukerne/klientene påvirkes av de som arbeider innenfor profesjonene.

Redaktørene skriver videre at de seg ønsker bidrag om både offentlig og privat sektor, tekster som både går mer generelt til verks om «blikk som begrep og fenomen», i tillegg til empiriske artikler som tar utgangspunkt i forfatterens egen forskning.

Fristen for å sende inn sammendrag er 1.5.16. Temanummeret skal etter planen lanseres i september 2017.

Mer informasjon finnes i utropet til temanummeret, som kan lastes ned fra Sosiologi i dag sine nettsider.